Informasjon

Mor eller far har kreft

Beskjed til barnehage og skole

Lærere og barnehagepersonale bør få god informasjon om sykdommen og behandlingen, slik at de på best mulig vis også kan støtte barnet. Blant annet bør de få beskjed når den syke blir innlagt. De kan også ha behov for å vite hva de skal svare på konkrete spørsmål fra barnet - for eksempel at fars eller mors hår vokser ut igjen etter cellegiftbehandlingen, eller at kreft ikke smitter. Foreldrene kan vanligvis selv gi de nødvendige opplysningene til skole eller barnehage, men det går også an å be sykehuspersonalet eller Den Norske Kreftforenings omsorgssenter om å informere.

Det er viktig å bli enig om hvordan og hvor mye man skal snakke om sykdommen, slik at barnet ikke blir forvirret og usikkert på grunn av opplysninger som ikke er i samsvar med hverandre. Dessuten bør man diskutere hva man skal si til barnets venner om den nye situasjonen, og hvordan dette i så fall skal skje. Større barn bør få være med på å bestemme hvordan klassekameratene skal orienteres; i mange tilfeller ønsker de selv å fortelle om sykdommen.

Det kan også være en fordel om læreren eller en fra barnehagen kan komme på besøk i hjemmet, slik at man kan få snakket grundig igjennom de spørsmål som oppstår.

Forrige side Neste side