Informasjon

Mor eller far har kreft

En liten huskeliste

  • Ta deg tid til hyggestunder og fysisk nærhet
  • Fortell litt om gangen, ikke kom med lange forklaringer
  • Fortell igjen og igjen at barnet er elsket, og at ingen kan noe for sykdommen
  • Fortell at sykdommen kan gjøre både far og mor mer irritable og oppfarende enn ellers
  • La barnet få vise sine følelser - både glede og sinne
  • La barnet få vise omsorg og hjelpe til, men ikke la det få en voksens rolle. Ikke ros tapperhet
  • La barnet få tid til å leke med sine kamerater. Hjelp det med å fortelle at far eller mor er syk
  • Husk at barn ikke bare krever omsorg. De har også mye å gi en familie som er preget av alvorlig sykdom
Forrige side Neste side