Informasjon

Rett medisin og rett dose til rett tid

Å gi barnet ditt medisin når det trenger det, kan være livsnødvendig. Men dersom en medisin blir gitt galt, enten medisinen er feil eller dosen er feil, så kan medisinen være uten effekt, eller - i verste fall - livsfarlig.

Før du gir en medisin, er det derfor svært viktig at du vet hva slags medisin du gir, hvordan denne medisinen skal brukes, hvilke faresignaler eventuelle bivirkninger gir - og selvsagt at de brukes som avtalt med barnets lege.

Du må som voksen ikke under noen omstendigheter selv diagnostisere og teste ut dine egne medisiner på barnet. Barn trenger ofte helt andre doser enn voksne, og dette er ikke så enkelt som det høres ut. Barn er ikke små voksne. Derfor kan du ikke bare halvere en voksen dose, dersom barnet ditt veier halvparten så mye som deg. Det er mange forskjeller på barn og voksne, for eksempel i forhold til hvor mye vann kroppen inneholder, og hvordan vi reagerer på ulike medisiner.

Still spørsmål

Du behøver ikke å kontakte lege hver gang du skal gi barnet reseptfrie medisiner som smertestillende eller febernedsettende. Men også slike medisiner bør brukes med stor varsomhet, og ikke gis i utide. Før bruk må du forsikre seg om at du har fått oppgitt riktig dose til barnet, altså en dose som er tilpasset ditt barns alder og vekt. Du må lese pakningsvedlegget nøye.

Dersom du ikke får denne informasjonen uoppfordret, råder f.eks. amerikanske helsemyndigheter deg til å stille legen følgende spørsmål, før du gir barnet medisin:

 • Hva er medisinen, og hva er den mot?
 • Passer den sammen med eventuelle andre medisiner barnet mitt tar?
 • Hvor lenge, og hvor ofte må barnet ta denne medisinen?
 • Hva skjer om man glemmer en dose?
 • Hvilke bivirkninger kan medisinen gi, og når kan man eventuelt merke disse?
 • Hva gjør jeg hvis barnet mitt får slike bivirkninger?

En skje er unøyaktig

Dersom barnet ditt har noen allergier, eller bruker andre medisiner, kosttilskudd, naturmedisin, eller du mistenker at barnet ditt røyker, bruker narkotika eller drikker alkohol, er det svært viktig at du forteller barnets lege om dette. Det er fordi enkelte medisiner ikke bør kombineres med disse.

Dersom barnet tidligere har reagert allergisk på et legemiddel, er det viktig at du forteller dette. Gjør rede for hvilket legemiddel barnet reagerte på, og hvordan det reagerte. Dersom bivirkningene oppfattes som alvorlige, vil ikke legen bare unngå dette legemidlet, men også andre legemidler legen vet kan frembringe samme reaksjon.

Ikke bruk skje til å dosere medisin. Skjeenes størrelse vil variere. I følge Apotekerforeningen tilsvarer de forskjellige skjeene disse måleenhetene:

 • En teskje er 5 ml
 • En barneskje er 10 ml
 • En spiseskje er 15 ml

Bruk måleskje, målebeger, doseringssprøyte eller lignende når du gir flytende medisin, så er du sikker på at dosen er riktig.

Oppbevares utilgjengelig for barn

Dersom du gir barnet ditt antibiotika, er det viktig å fullføre kuren selv om barnet virker friskt før kuren er avsluttet. Dette er for å unngå oppblussing med bakterier som er blitt resistente ("immune") mot denne typen antibiotika.

Apotekerforeningen påpeker at det også er viktig å spørre legen eller apoteket om hvordan du skal oppbevare medisinen, og om hvor lang holdbarhet den har.

Alle medisiner skal selvsagt til enhver tid oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk gjerne et låsbart medisinskap.

Valg av smertestillende ved muskelskjelettskader

I en sammenliknende studie av den smertestillende effekten av paracetamol, ibuprofen og kodein hos barn i alderen 6 til 17 år som hadde vært utsatt for en skade mot armer, ben, rygg, nakke - fant forskerne at ibuprofen (Ibux, Ibumetin, Ibuprofen, Nurofen, Dolerin) ga den klart beste smertelindringen.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

 1. Apotekerforeningen: Gode råd for å få barnet ditt til å ta medisin www.apotek.no
 2. FDA:Got a Sick Kid? Don’t Guess. Read the Label. Make sure you’re giving your children the right medicine and the right amount www.fda.gov
 3. Familydoctor.org: How to give your child medicine familydoctor.org