Informasjon

Gi barna lov til å være glad i begge foreldrene

Et samlivsbrudd mellom foreldrene er en vond, forvirrende og vanskelig prosess for de fleste barn. Stabilitet, kjærlighet, og muligheten til å opprettholde kjærligheten til begge foreldrene er viktige komponenter for at samlivsbruddet skal bli minst mulig smertefullt.

I 2017 opplevde omtrent 20 000 barn i Norge at foreldrene ble skilt eller separert. Det finnes ingen oversikt over hvor mange samboere med barn som gikk fra hverandre.

Omtrent 66 prosent av barna bor sammen med mor etter et samlivsbrudd, 26 prosent har delt bosted, og åtte prosent bor hos far.

Innrøm at det blir vanskelig

Et samlivsbrudd er som regel en tung prosess enten du er lettet over at samlivsbruddet er et faktum, eller du er sønderknust. Men selv om du som forelder har det tøft, er det viktig at du tar barnas følelser og opplevelser av skilsmissen på alvor. Et samlivsbrudd vil være en smertefull prosess for hele familien, men de aller fleste foreldre vil være opptatt av å gjøre sitt beste for å skåne barna mest mulig.

Når dere forteller barna at dere skal gå fra hverandre:

  • Vær ærlig og oppriktig om at dere går fra hverandre, men skån barna for detaljene.
  • Fortell det sammen og bruk et enkelt språk.
  • Fortell barnet at det ikke er hans/hennes skyld.
  • Innrøm at det vil bli trist og vanskelig for dere alle.
  • Ikke diskuter hverandres feil, eller krangle om barna, barnebidrag og hvem de skal bo hos, når barna kan høre dere.

Barn reagerer ofte sterkt på samlivsbruddet. De kan reagere med sinne, sorg, angst, forvirring eller lettelse. Den vanligste reaksjonen er sinne. Dette sinnet kan de enten vende mot seg selv, noe som kan føre til depresjon, eller de kan vende sinnet mot omverdenen, noe som fører til atferdsproblemer.

Neste side