Nyhetsartikkel

Barn og skader ved bruk av ATV

Barn er veldig sårbare for alvorlig skade forårsaket av ATV (firhjuling). Det er behov for opplysningskampanjer om farer forbundet med barns bruk av ATV.

Det skriver forfatterne av en studie som ble publisert i British Medical Journal (BMJ Open) i oktober 20221.

ATV står for "All terrain vehicle" og er altså et terrengkjøretøy.

En av fire ATV-skadde er barn

I USA var det 10.7 millioner firehjuls-ATV i bruk i 2012. I 2013 ble det behandlet nær 100 000 skader fra ATV-ulykker i akuttavdelinger i USA.

Selv om bare 15 prosent av ATV-brukerne er barn, utgjør de mer enn en av fire ATV-relaterte skader og dødsfall.

Studien

Forskerne bak den aktuelle studien ønsket å finne ut om ATV-skader var mer alvorlige enn de forbundet med motorsykler og biler. Informasjon til studien hentet de fra Rio Grande-dalen, som er et område i USA der ATV er mye brukt.

Forskerne analyserte alle skader knyttet til motorsykler, biler og ATV som ble behandlet ved lokale akuttavdelinger i perioden 2015 til 2020. 

Personer under 14 år ble regnet som barn.

Mellom 2015 og august 2020 var det 3626 personer med skader fra bilulykker, 200 med skader fra motorsykkelulykker, og 116 med skader fra ATV-ulykker.

Av alle de skadde utgjorde barn 12 prosent, men 38 prosent av de som ble skadde i ATV-ulykker, var barn. Til sammenligning var 12 prosent av de som ble skadd i bilulykker barn, og syv prosent av de som ble skadd i ulykker med motorsykkel var barn.

Menn og gutter utgjorde litt over halvparten av de som ble skadd.

Tre ganger flere enn ved bilulykker

Andelen barn som ble innlagt på akuttavdeling på grunn av ATV-ulykker, var tre ganger høyere enn for bilulykker, og fem ganger høyere enn for motorsykkelulykker.

Under en prosent døde av skadene, men de som ble skadd i ATV-ulykker, hadde oftere åpne brudd. Dette er skader som krever flere inngrep for å redusere risikoen for infeksjon.

Forskerne skriver at det er klare bevis for at ATV-relaterte skader er en betydelig årsak til skader blant barn. De påpeker at ATV, til forskjell fra biler, ikke har et ytre skall til å beskytte sjåføren og/eller passasjeren. Det øker risikoen for å få mer alvorlige skader, selv ved lav hastighet.

I tilfellene der sjåføren brukte rusmidler, var risikoen for alvorlig skade nær fire ganger høyere enn de som ikke brukte rusmidler.

Barn som ikke brukte rusmidler, og som brukte hjelm, hadde kortere sykehusopphold enn de som brukte rusmidler og droppet hjelmen.

Behov for opplysningskampanjer

I 1988 ble salg av ATV med tre hjul forbudt i USA i ti år på grunn av den dramatiske skadeandelen. Etter at forbudet gikk ut, har produksjonen av kraftigere ATV-er hatt en stor økning. Samtidig har ATV-relaterte ulykker økt, særlig blant barn og unge voksne.

Forfatterne konkluderer med at det er behov for opplysningskampanjer for å informere om ATV-relaterte skader, særlig blant barn. Det er også viktig å betone viktigheten av å bruke beskyttelsesutstyr.

Barn og ATV i Norge

Utrykningspolitiet (UP) skrev i 2021 på sine Facebook-sider2 at antall ATV-er i Norge er stadig økende. De skriver videre at de får meldinger om at barn kjører ATV i forholdsvis høy hastighet på gårdsplasser, jorder og lignende steder. 

De presiserer at veitrafikkloven også gjelder på slike steder.

Barn kan bruke ATV som går i maksimalt seks kilometer i timen og som ikke veier over 50 kg. Er ATV-en under 150 kg kan den registreres som moped. Da må sjåføren være over 16 år og ha mopedlappen. Er ATV-en registrert som traktor, må sjåføren være over 16 år og ha førerrett for traktor.

Unntaket fra reglene er ved organisert trening og konkurranse i en klubb tilknyttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsportforbund.

Straffen dersom man lar barnet sitt kjøre ulovlig med ATV, er bøter eller fengsel inntil ett år.

 

Kilder

Referanser

  1. Elzaim HS, Vatcheva K, Torres-Reveron A, Pequeno G, Betancourt-Garcia MM. Comparative analysis of all-terrain vehicles, motorcycle and automobile-related trauma in a rural border community of the USA. BMJ OPEN 2022. bmjopen.bmj.com
  2. Utrykningspolitiet (Facebook): Barn og ATV www.facebook.com