Nyhetsartikkel

Barn og sosiale medier

Mange barn logger seg på sosiale medier mer enn ti ganger per dag.

Mange barn bruker sosiale medier som Facebook, Youtube, Twitter, Myspace, blogg og virtuelle verdener som The Sims og Second Life. Amerikanske studier viser at 22 prosent logger seg på sosiale medier mer enn ti ganger per dag.

Mer enn halvparten av unge logger seg på sosiale nettsted minst en gang om dagen. Undersøkelsen viser videre at 75 prosent av amerikanske tenåringer har egen mobiltelefon. 25 prosent bruker denne til å følge med på sosiale medier, 25 prosent bruker den til direktemelding (som f.eks MSN), og 54 prosent bruker den til å sende meldinger. Dermed vil en stor andel av denne generasjonens sosiale og emosjonelle utvikling foregå mens de er på nett og på mobiltelefon. Dette ifølge en artikkel som ble forhåndspublisert på nett i mars 2011, i det amerikanske tidsskriftet Pediatrics.1

For de fleste barn og unge er sosiale medier en del av hverdagen, og det er en viktig inngangsport til underholdning og kommunikasjon.

Fordeler ved bruk av sosiale medier er blant annet at det gir bedre muligheter til å holde kontakten med venner og familie, og for å engasjere seg i fellesskapet - for eksempel i miljøsaker, politiske saker eller lignende. Sosiale medier letter også lettere tilgangen til helseinformasjon, og muligheten til å dele og utveksle ideer gjennom bruk av blogg, podcast og videoer.

"Facebook depression"

Blant ulempene er ulike former for mobbing og trusler på nett. Barn kan også oppleve å få eller sende meldinger eller bilder med seksuelt innhold. Noen utvikler en avhengighet av Facebook eller diskusjonsforum, eller av nettet i seg selv. Barnet bruker svært mye tid på nett, og trekker seg tilbake, blir stille, usosial og eventuelt nedstemt. Dette er klassiske symptomer på depresjon. Ifølge forfatterne av artikkelen i Pediatrics har dette fått et eget navn - "Facebook depression". Barnet kan også bli utsatt for informasjon eller bilder som er upassende for aldersgruppen, og det kan etterlate seg digitale spor som det senere kan være vanskelig å fjerne. Avhengighet kan også gå utover søvn, og barn blir lettere påvirket av reklame og kjøpepress enn voksne gjør.

Snakk med barna

Foreldre oppfordres til å følge med på barnas nettaktivitet, og til å snakke med barna om hva de opplever på nettet. Det er også fornuftig å diskutere hva som er passende oppførsel på nett, og hvilken informasjon som kan deles, eller ikke bør deles. Mange kan oppleve det som vanskelig å finne en god balansesgang - foreldrene ønsker å passe på barna sine, mens barn og unge ikke ønsker at foreldrene skal blande seg inn i det sosiale nettlivet deres. Noen foreldre kan også synes det er vanskelig å holde tritt med de stadige endringene som skjer på nettet, og som barna deres følger med på. Da bør du sette av litt tid til å lære mer om de sosiale mediene barna bruker. Flere sosiale nettsted har en nedre aldersgrense. På Facebook og Myspace er denne 13 år.

Kilder

Referanser

  1. Schurgin O'Keeffe G, Clarke-Pearson K . Clinical Report—The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families. Pediatrics 2011; forhåndspublisert på nett mars 2011: . pediatrics.aappublications.org