Nyhetsartikkel

Barn som unngår skumle situasjoner, får oftere angst

Barn som unngår skremmende situasjoner, har høyere sannsynlighet for å utvikle angst.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Behavior Therapy i mars 2013, og utført av forskere ved den amerikanske Mayoklinikken.

Deltagerne var mer enn 800 barn i 7-18 års alder.

Kan føre til begrensninger i hverdagen

Forskerne utviklet to spørreskjema. Der ble det spurt om blant annet barnas tendenser til å unngå vanskelige situasjoner. Et av spørsmålene foreldrene fikk, var dette: "Hvis barnet ditt er bekymret og redd for noe, spør han eller hun da om å få gjøre det senere?" Barna ble også bedt om å beskrive sine passive unngåelsesvaner.

Barn som deltok i studien, viste stabile angstresultat etter ett år. Men de som beskrev unngåelsesadferd i starten av studien, hadde tendenser til å være mer engstelige ett år senere. Når barn begynner å unngå skremmende situasjoner, kan angsttilstander bli særlig invalidiserende, og hindre barna i å delta i hverdagsaktiviteter.

Må lære å håndtere skumle situasjoner

Forfatterne sier at dette kan gjøre det lettere å identifisere barn som har økt risiko for å utvikle angst. Ettersom kognitiv terapi fokuserer på å redusere unngåelse, kan vår tilnærming også være et virkemiddel til å evaluere om nåværende strategier virker slik vi tror de gjør, skriver de.

25 engstelige barn fikk kognitiv terapi som sakte eksponerte barna for situasjoner de var redde for. Hos disse gikk unngåelsesresultatene fra spørreundersøkelsen ned til det halve. Dette antyder at noe av grunnen til at de blir bedre, er at de ikke lenger unngår ting.

Forfatterne påpeker at barn som unngår skremmende situasjoner, ikke har muligheten til å møte sin frykt, dermed får de heller ikke muligheten til å vite at det er mulig å håndtere frykten.

Kilder

Referanser

  1. When Children Avoid Scary Situations They Are Likelier to Develop Anxiety - Mayo Clinic News newsblog.mayoclinic.org