Informasjon

Barn tar medisiner som aldri før

En dansk undersøkelse viser at forbruket av medisiner blant barn og unge er nesten fordoblet.

Det har skjedd en betydelig økning i bruken av medisiner mot smerter og psykiske problemer blant barn og ungdom, konkluderer danske forskere. I en ny forskningsartikkel publisert i det danske legetidsskriftet Ugeskrift for Læger hevder de at bruken har doblet seg siden 19881.

Dobbelt forbruk

I 1988 svarte 24,6% av danske barn ja på spørsmål om de hadde tatt hodepinetabletter i løpet av den siste måneden. I 2006 var det 41,5% som gjorde det samme. På spørsmål om medisiner mot magesmerter steg andelen fra 7,5% til 16%.

Resultatene er basert på selvrapporterte opplysninger om legemiddelbruk for symptomene hodepine, magesmerter, nervøsitet og problemer med å falle i søvn (for eksempel narkolepsi). Til sammen 24 000 danske 11-, 13- og 15-åringer fra 340 utvalgte skoler svarte på spørreskjemaene i perioden 1988-2006.

Økningen gikk fra 0,7% til 3,8% for medisiner mot nervøsitet og fra 2,2% til 5,1% for de som tok medisiner mot problemer med å falle i søvn. Vanlige reseptfrie legemidler utgjorde størstedelen av bruken.

Frykter misbruk

Doblingen av legemiddelbruken stemmer ikke med en tilsvarende økning i forekomsten av de fire nevnte symptomene. Det var faktisk færre barn og unge som rapporterte om hodepine og magesmerter i samme periode.

Foruten uønskede bivirkninger som hodepine og leverskader, er også forskerne bekymret for misbruk.

- Paracetamol er det mest anvendte middelet til selvmordsforsøk blant unge. Dessuten er det en vesentlig forbindelse mellom bruk av legemidler og bruk av tobakk og alkohol i denne aldersgruppen, står det å lese i forskningsartikkelen.

Forekomsten av nervøsitet og problemer med å falle i søvn hadde endret seg lite i løpet av samme periode.

Skyldes også foreldre

De danske forskerne beskriver ikke de eksakte årsakene til den økte medisinbruken, men oppgir flere sannsynlige forklaringer på fenomenet.

- Legemidler er blitt lettere tilgjengelige og er markedsført mere intensivt. En annen mulig forklaring er den stigende tendensen til å velge legemidler som en løsning på dagligdagse problemer, skriver forskerne.

Artikkelforfatterne tror det økende tidspresset i unge barnefamilier kan framskape medikamentelle løsninger på forholdsvis enkle problemer. Det refereres også til en australsk studie som viser at foreldre forsyner barn med piller fordi det å ha syke barn oppleves som irriterende og ubekvemt.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Holstein B, Andersen A, Due P, Hansen EB. Børns og unges brug af lægemidler mod smerter og psykiske problemer.