Nyhetsartikkel

Barnas søvn og foreldrestress

Hvordan påvirker barnas søvnvansker foreldrenes stressnivå?

En studie publisert i tidsskriftet PLOS ONE1 i januar 2023 viser at foreldre som enten selv har søvnforstyrrelser eller har barn som sliter med søvn, har betydelig større stressnivå enn andre foreldre. 

Søvn- og stresslidelser er kjent for å påvirke hverandre. Ofte vil det være et samspill mellom foreldres egen søvn, stress, humør og barnas søvn. 

Les også: En god natts søvn

Ond sirkel

Innledningsvis i studien skriver forskerne at stress og søvnforstyrrelser henger sammen: stress fremmer søvnforstyrrelser og søvnforstyrrelser fremmer stress. Denne sammenhengen mellom stress og søvn kan skape en ond sirkel som påvirker helse og livskvalitet for den enkelte. De skriver også at søvnforstyrrelser som forekommer ofte kan forårsake alvorlig fysisk og psykisk stress.

I denne studien ønsker forskerne blant annet å se hvordan barns søvnforstyrrelser påvirker foreldrenes stressnivå.

1400 voksne som alle hadde omsorg for barn var inkludert i studien. 

Blant deltagerne hadde vel to prosent behov for behandling for stress, 12 prosent behov for behandling for søvforstyrrelser som søvnløshet, hypersomni eller søvnapné. 2 prosent av barna trengte hjelp for søvnforstyrrelse.

Les også: Får barnet nok søvn?

Da forskerne hadde analysert dataene og tatt hensyn til om ulike faktorer som alder, kjønn og sivilstand kan påvirke funnene, viste resultatene at hyppigheten av stress var: 

  • 3,0 ganger større for deltagerne med søvnløshet
  • 1,9 ganger større for de med søvnapné
  • 1,9 ganger større hvis barnet deres har søvnforstyrrelser
  • 2,9 ganger større hvis barnet deres har søvnløshet

Forståelse for sammenhenger

Forskere rapporterte også at hvis et barn har en søvnforstyrrelse, er frekvensen av foreldres søvnløshet og søvnapné nesten det dobbelte.

De mener at disse funnene tyder på at det trengs en bedre forståelse av sammenhengene mellom foreldres og barns søvnkvalitet og foreldrestress og at dette kan bidra til å forbedre behandlingen og redusere risikoen for disse lidelsene.

Les også: Søvnplager

 

Kilder

Referanser

  1. Ray M. Merrill, Kayla R. Slavik. Relating parental stress with sleep disorders in parents and children. PLOS ONE 2023. journals.plos.org
  2. EurekAlert, Sleep disorders in parents and children associated with more parental stress, study finds www.eurekalert.org