Informasjon

Alt du trenger å vite om HPV-vaksinen

To typer HPV-vaksine

Det finnes tre godkjente HPV-vaksiner; Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix. Gardasil 9 er en videreutvikling av Gardasil, og gir en bredere beskyttelse mot HPV-relatert sykdom og kreft. I løpet av 2017 vil vaksinen Gardasil 9 derfor erstatte Gardasil på det norske markedet. Både Gardasil 9 og Cervarix beskytter mot HPV-typene 16 og 18, som er årsak til de fleste tilfeller av livmorhalskreft. I tillegg beskytter Gardasil 9 mot både kjønnsvorter (HPV 6 og 11) og ytterligere fem høyrisiko HPV-typer som også forårsaker kreft.

Både Gardasil 9 og Cervarix administreres i to doser med 5 til 13 måneders mellomrom til barn mellom 9 og 14 år. For personer over 15 år anbefales tre doser. Det er dokumentert god effekt av vaksinen opp til 45 år, og det er i prinsippet ingen øvre aldergrense for å ta HPV-vaksine.

Gardasil har vært brukt til jenter i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2009, og vaksinen har dermed gitt beskyttelse både mot livmorhalskreft og kjønnsvorter. Dette har medført en merkbar nedgang i antall kjønnsvorter, til tross for at det kun er jenter som har blitt vaksinert.

Som følge av anbudskonkurranser, besluttet Folkehelseinstituttet våren 2016 at vaksinen Cervarix skal tilbys til jenter født etter 1991 samt at Cervarix skal erstatte Gardasil i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2017. Personer som ønsker en vaksine som gir beskyttelse mot flere HPV-typer, herunder de typene som forårsaker kjønnsvorter, må bekoste dette selv.

Forrige side Neste side