Informasjon

- Bærer preg av hastverksarbeid og manglende innsikt

Folkehelseinstituttet (FHI) reagerer kraftig på Bioteknologinemndas råd om å utsette kreftvaksineringen av 12-årige jenter.

- Det er oppsiktsvekkende at Bioteknolognemnda baserer sin saksbehandling på en studentoppgave, sier Instituttets direktør, Geir Stene-Larsen.

I forrige uke sendte Bioteknolognemnda brev til Helse- og omsorgsdepartementet med anmodning om å utsette HPV-vaksineringen av norske jenter i 7. klasse. Vaksinen forebygger livmorhalskreft og inngår i det nasjonale barnevaksinasjons-programmet fra høsten 2009.

Les også: Bioteknologinemnda vil utsette kreftvaksine

Uenig i kritikken

Bioteknolognemnda er kritisk til at det ikke har vært en bred og åpen høringsprosess før Stortingets beslutning om å innføre vaksinen i Norge. Det er ikke Folkehelseinstituttet enig i.

- Kritikken viser at Bioteknologinemnda ikke har satt seg skikkelig inn i saken. Det har vært gjennomført en åpen høring i form av et høringsmøte som alle hadde anledning til å delta i - også Bioteknologinemnda, sier Geir Stene-Larsen, direktør i Folkehelseinstituttet.

Det var Folkehelseinstituttet som gjorde den faglige vurderingen av vaksinen. Den ferdige rapporten som konkluderte med å anbefale vaksinen til norske jenter, kom i 2007. Direktøren mener at det også har vært en bred medieomtale over lengre tid som Bioteknologinemnda kunne ha valgt å engasjere seg i.

Les om HPV-vaksinen

Basert på en masteroppgave

Bakgrunnen for brevet fra Bioteknolognemnda er en fersk masteroppgave i bioteknologi som stiller en rekke kritiske spørsmål til innføringen av HPV-vaksinen, ifølge Dagens Medisin. Oppgaven er skrevet av Meryl Lillenes ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

- Det er oppsiktsvekkende at en instans med et så tungt samfunnsansvar som det Bioteknologinemnda har, baserer sin saksbehandling på en studentoppgave. Nemndas innspill bærer preg av hastverksarbeid og manglende innsikt, sier Stene-Larsen til Nhi.no.

Han mener det er like oppsiktsvekkende at Bioteknologinemnda velger å se bort fra den offentlige utredningen som ligger til grunn for Stortingsvedtaket om å innføre vaksinen.

Alvorlige etiske svakheter

Bioteknologinemnda mener risikoen for bivirkninger for de jentene som skal vaksineres, ikke har vært drøftet grundig nok. Dette er en av flere alvorlige etiske svakheter som nevnes i brevet.

- De etiske momentene som Bioteknologinemnda trekker frem, har vært grundig diskutert i forbindelse med beslutningsprosessen, og det har ikke framkommet noe nytt i masteroppgaven som Bioteknologinemnda bygger sin sak på, sier Geir Stene-Larsen.

Mener vaksinen er trygg

Vaksinen beskytter mot humant papillomavirus (HPV), det viruset som forårsaker de fleste tilfeller av livmorhalskreft. Folkehelseinstituttet mener det er godt vitenskapelig dokumentert at HPV-vaksinen er trygg.

- Den er godkjent av de europeiske legemiddelmyndighetene. Det har nå vært gitt mer enn 40 millioner doser av vaksinen, og det har vært samlet inn bivirkningsmeldinger fra mange land. Så langt er det ikke kommet frem holdepunkter for at vaksinen har alvorlige bivirkninger, opplyser Geir Stene-Larsen.

Direktøren forteller til Nhi.no at dokumentasjonen for effekt er langt mer omfattende enn for de fleste nye medikamenter som lanseres. Mer enn 70 000 personer har deltatt i utprøving av vaksinen.

Et forsøk på omkamp?

Direktøren for Folkehelseinstituttet mener når Bioteknologinemnda velger å komme med sitt innspill først når beslutningen om vaksinering er tatt, kan det ikke ses på som noe annet enn et forsøk på omkamp.

- Man kan ikke oppnå noe annet enn en omkamp ved å utsette innføringen av vaksinen i ett år. Bioteknologinemnda ber om ett års utsettelse av kreftvaksinasjonen for å gjøre et grundigere informasjonarbeid om gjennomføring og oppfølging av vaksinen.

- Hvis det skulle være noe mening i dette, måtte man utsatt vaksinen i 10-20 år. Men hvis vi skulle vente så lenge, og det viste seg at vaksinen var effektiv slik vi mener at den er, ville 500-1000 kvinner dødd unødvendig, mener Stene-Larsen.

Det er en etisk side ved saken som vi må ta med i betraktningen, sier Geir Stene-Larsen til Nhi.no.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Bioteknologinemda. Betenkeligheter ved innføring av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet - Bioteknologinemda anmoder om å utsette oppstart. Bioteknologinemda 2009 www.bion.no
  2. Folkehelseinstituttet. Rapport 2007:9 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Folkehelseinstituttet 2007 www.fhi.no