Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er sjelden. Siden vaksiner i utgangspunktet gis til friske personer, og ofte til hele barnekull, aksepteres mindre bivirkninger ved vaksiner enn ved andre legemidler.

Temaside om Korona

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er sjelden. Siden vaksiner i utgangspunktet gis til friske personer, og ofte til hele barnekull, aksepteres mindre bivirkninger ved vaksiner enn ved andre legemidler.

Bivirkninger hos barn

Det kan i mange situasjoner være vanskelig å fastslå om bivirkninger i tilknytning til vaksinering skyldes vaksinen, eller bare tilfeldig sammenheng i tid. Spesielt gjelder dette hos små barn som vaksineres hyppig og som også vanligvis har hyppige luftveisinfeksjoner.

Uttrykket "uønsket hendelse etter vaksinasjon" brukes ofte for å beskrive en hendelse hvor man ikke er i stand til å fastslå årsakssammenheng.

Forventede bivirkninger

 • Rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet kan forekomme etter alle vaksiner, og kan vedvare fra få timer til noen dager
 • Hos opptil 1 av 10 barn registreres bivirkninger som:
  • Lett feber (< 39 grader)
  • Uro eller gråt
  • Manglende matlyst
  • Søvnighet
   • Bivirkningene vedvarer bare unntaksvis utover 1-2 døgn
 • Feberkramper på grunn av rask temperaturstigning er mulig hos småbarn
  • Feberkramper er i seg selv ufarlig, men det anbefales legeundersøkelse etter feberkramper for å diagnostisere eventuell underliggende infeksjon
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse ses oftest hos større barn eller voksne
  • Er nesten alltid en vasovagal reaksjon på nålestikk eller selve behandlingssituasjonen
 • Vaksinevirusutslett
  • Skyldes infeksjon med vaksinevirus etter vaksiner med levende virus (meslinger, røde hunder, vannkopper)
  • Vanligivs inkubasjonstid 5-12 dager, etter første vaksinedose
  • Svært liten gjentakelsesfare

Uvanlige bivirkninger

 • Intens gråt eller skriking - langvarig og utrøstelig, kan skyldes smerte lokalt eller smerte forbundet med feber
  • Paracetamol kan hjelpe
  • Ev. legesjekk for annen underliggende sykdom
 • Allergiske reaksjoner forekommer, men de er sjeldne
  • Se allergiske reaksjoner under
 • Store lokalreaksjoner (se bivirkninger hos voksne under)

Behandling av bivirkninger

 • Paracetamolbehandling synes å kunne føre til noe svekket immunrespons etter vaksinering
 • Det anbefales derfor ikke å bruke paracetamol forebyggende i forbindelse med vaksinering1
 • Paracetamol kan benyttes dersom det er indikasjon for febernedsettende behandling
Neste side