Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er sjelden. Siden vaksiner i utgangspunktet gis til friske personer, og ofte til hele barnekull, aksepteres mindre bivirkninger ved vaksiner enn ved andre legemidler.

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er sjelden. Siden vaksiner i utgangspunktet gis til friske personer, og ofte til hele barnekull, aksepteres mindre bivirkninger ved vaksiner enn ved andre legemidler.

Bivirkninger hos barn

Det kan i mange situasjoner være vanskelig å fastslå om bivirkninger i tilknytning til vaksinering skyldes vaksinen, eller bare tilfeldig sammenheng i tid. Spesielt gjelder dette hos små barn som vaksineres hyppig og som også vanligvis har hyppige luftveisinfeksjoner.

Uttrykket "uønsket hendelse etter vaksinasjon" brukes ofte for å beskrive en hendelse hvor man ikke er i stand til å fastslå årsakssammenheng.

Forventede bivirkninger

 • Rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet kan forekomme etter alle vaksiner, og kan vedvare fra få timer til noen dager
 • Hos opptil 1 av 10 barn registreres bivirkninger som:
  • Lett feber (< 39 grader)
  • Uro eller gråt
  • Manglende matlyst
  • Søvnighet
   • Bivirkningene vedvarer bare unntaksvis utover 1-2 døgn
 • Feberkramper på grunn av rask temperaturstigning er mulig hos småbarn
  • Feberkramper er i seg selv ufarlig, men det anbefales legeundersøkelse etter feberkramper for å diagnostisere eventuell underliggende infeksjon
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse ses oftest hos større barn eller voksne
  • Er nesten alltid en vasovagal reaksjon på nålestikk eller selve behandlingssituasjonen
 • Vaksinevirusutslett
  • Skyldes infeksjon med vaksinevirus etter vaksiner med levende virus (meslinger, røde hunder, vannkopper)
  • Vanligivs inkubasjonstid 5-12 dager, etter første vaksinedose
  • Svært liten gjentakelsesfare

Uvanlige bivirkninger

 • Intens gråt eller skriking - langvarig og utrøstelig, kan skyldes smerte lokalt eller smerte forbundet med feber
  • Paracetamol kan hjelpe
  • Ev. legesjekk for annen underliggende sykdom
 • Allergiske reaksjoner forekommer, men de er sjeldne
  • Se allergiske reaksjoner under
 • Store lokalreaksjoner (se bivirkninger hos voksne under)

Behandling av bivirkninger

 • Paracetamolbehandling synes å kunne føre til noe svekket immunrespons etter vaksinering
 • Det anbefales derfor ikke å bruke paracetamol forebyggende i forbindelse med vaksinering1
 • Paracetamol kan benyttes dersom det er indikasjon for febernedsettende behandling
Neste side