Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Bivirkninger hos voksne

Voksne har generelt svakere og færre bivirkninger enn barn

Forventede bivirkninger

 • De første 1-2 døgn kan man oppleve uvelhet, hodepine, svimmelhet og generell sykdomsfølelse
 • Rødhet, hevelse og ømhet på stikkstedet kan forekomme etter alle vaksiner, og varer vanligvis noen få dager
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon kan forekomme
  • Er nesten alltid en vasovagal reaksjon (blodtrykksfall) som reaksjon på nålestikk eller selve behandlingssituasjonen

Uvanlige bivirkninger

 • Feber er uvanlig etter vaksinering hos voksne
  • Feber forekommer dersom det er svært kraftige lokale reaksjoner av vaksinen
  • Feber, kroppsverk og hodepine (influensalignende plager) forekommer etter influensavaksine
  • Høy feber, over 39 grader, bør føre til legeundersøkelse med tanke på underliggende infeksjoner
 • Vasovagale reaksjoner med uvelhet og besvimelse er ikke sjelden. Melder seg i tilfelle oftest (>80%) innen 15 minutter etter vaksineringen
  • Kan forveksles med anafylaksi med blekhet og lavt blodtrykk
  • Typisk er svimmelhet, blekhet, kaldsvette, kvalme og uvelhet, kaldsvette, blodtrykksfall, ev. hyperventilasjon, og enkelte ganger besvimelse
  • Man finner ingen andre allergiske symptomer ved vasovagale reaksjoner
  • Spasmer, kortvarige kramper eller rykninger (sannsynligvis på grunn av hyperventilasjon) kan forekomme hos 25%
 • Store lokale reaksjoner
  • Reaksjoner i huden med diameter > 10-15 cm, ev. hevelse av hele armen
   • Debuterer oftest første døgnet, men kan komme inntil en uke etter vaksinering
   • Varighet vanligvis noen dager, sjelden over en uke
   • Kan føre til feber over 39 grader
   • Kan ligne erysipelas, men Crp er lav eller normal
  • Denne bivirkningen er sjelden, og registrert først og fremst etter vaksiner som inneholder aluminiumssalt
 • Etter svært stor reaksjon kan det være riktig å avstå fra flere vaksinedoser
  • Risikoen må vurderes opp mot risikoen for sykdommen det vaksineres mot
 • Myokarditt etter covid-19 vaksine
  • Det ble i Norge registrert cirka 100 tilfeller av myokarditt etter vaksinasjon
  • Forekom hyppigst blant unge menn
  • Det ble ikke registrert alvorlige komplikasjoner
Forrige side Neste side