Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Allergi

 • Allergiske reaksjoner er sjeldne, men kan være alvorlige bivirkninger
  • I Norge meldes det 0-2 tilfeller årlig av alvorlige straksallergiske reaksjoner - det settes mer enn 500.000 vaksinedoser
  • Lettere allergiske reaksjoner forekommer også
 • Alvorlige allergiske reaksjoner mot vaksiner
  • Forekommer i form av lokalisert eller utbredt urtikaria (elveblest) og angioødem, og systemiske reaksjoner som astma og anafylaksi
  • De mest alvorlige reaksjonene kommer som regel raskt (kfr. anafylaktisk sjokk), i løpet av de første 15-20 minutter
 • Urtikaria er typisk ved straksallergisk reaksjon
  • Starter med rødhet og diffus hevelse i huden, etter hvert utvikles typiske vabler eller neller: røde eller hvite hevelser på rød bunn
  • Etterhvert også mulig angioødem, astmatisk reaksjon, blodtrykksfall og anafylaktisk sjokk
  • Urtikaria som opptrer i løpet av minutter til få timer etter vaksinasjon, er oftest en straksallergisk reaksjon på vaksinen eller noe som ble brukt i prosedyren. Jo lengre tidsintervallet er, jo større er sannsynligheten for annen årsak enn vaksinen
  • Et utbredt eller langvarig urtikarielt utslett som kommer kort tid etter vaksinasjon, kan være et varsko om en mer alvorlig allergisk reaksjon ved neste kontakt med allergenet
  • Urtikaria mer enn ett døgn etter vaksinering skyldes mest sannsynlig annen årsak enn vaksinen
 • Anafylaktisk sjokk
  • Forekomst: 1-10 tilfeller per million vaksinedoser
  • Symptomene starter brått og kort tid (< 20 minutter) etter vaksinering
  • Vanlig symptomstart: Generell rubor eller kløe i huden, urtikaria, hevelse i munn/svelg/rundt øyne (angioødem), heshet og tung pust, hoste, svelgevansker
   • Videre utvikling: Blekhet, slapphet, lavt blodtrykk, takykardi, bevissthetstap
  • Behandling: Tilkall hjelp, legg pasienten ned, gi adrenalin
Forrige side Neste side