Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Andre reaksjoner

 • Steril abscess
  • Også relatert til vaksiner som inneholder aluminiumssalter, forekomst ca. 1 per 100.000 vaksinedoser
  • Abscessen utvikles vanligvis uker til måneder etter vaksinering
  • Spontanperforerer eller går tilbake uten behandling
  • Tilstanden er ufarlig, krever ingen spesiell behandling og utgjør ikke kontraindikasjon mot gjentatt bruk av samme vaksine
 • Infiltrat
  • Fast og som regel avgrenset oppfylning i bløtvevet uten inflammasjonstegn
  • Utvikles langsomt og forsvinner oftest etter lang tid
  • Er nesten bare sett etter aluminiumsholdige vaksiner
  • Infiltrater er ikke kontraindikasjon for nye vaksinedoser
 • Marmorert eller rødflammet hud på ekstremitet ("discoloured legs")
  • Vanligvis kortvarig, noen minutter, men kan i sjeldne tilfeller vedvare en hel time etter vaksinering
  • Er ufarlig. Antas å være en reaksjon i blodårer etter stikket
  • Hyppigst sett etter DTP-IPV-Hib-HepB og pneumokokkvaksine
   • Er ikke kontraindikasjon mot nye vaksiner av samme type
 • Hypoton-hyporesponsiv episode
  • Plutselig innsettende slapphet, hypotoni, dårlig kontaktbarhet og blekhet eller cyanose i en periode over få minutter, opptil 1 time, unntaksvis lenger
  • Antas å være en reaksjon på smerte, med likhetstrekk med vasovagal synkope
  • Episoden er skremmende, men glir over uten behandling, og uten sekvele
  • Det er ikke holdepunkter for at gjentatt bruk av samme vaksine fører til nye episoder
Forrige side Neste side