Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Melding av bivirkning

 • Helsepersonell som får mistanke om alvorlig eller uventet bivirkning etter vaksinasjon, har plikt til å melde dette til Folkehelseinstituttet så snart de blir kjent med det
  • Alle meldinger om sikre eller mistenkte vaksinebivirkninger sendes på eget nettskjema via melde.no
  • Eventuelt kan helsepersonell benytte papirskjema dersom elektronisk melding ikke lar seg gjøre
 • Følgende mistenkte alvorlige bivirkninger er meldepliktige:
  • Dødelige og livstruende hendelser (eks. anafylaksi)
  • Hendelser som gir vedvarende uførhet eller betydelig nedsatt funksjonsevne
  • Hendelser som forårsaker eller forlenger et sykehusopphold
  • Medfødt anomali/fødselsdefekt
  • Mistanke om nye (ukjente) eller uventede bivirkninger
 • Hendelser som ikke faller under betegnelsen alvorlig som definert over:
  • Regnes som lite alvorlige, og kan meldes til Folkehelseinstituttet dersom det ønskes råd
  • Straksallergisk reaksjon eller annen hendelse som kan føre til at samme vaksine ikke bør settes igjen, bør meldes

Melding fra privatpersoner: 

 • Privatpersoner som ikke er helsepersonell, kan også melde bivirkninger i et eget elektronisk meldeskjema
 • Meldinger fra privatpersoner blir anonymisert, slik at den som melder ikke blir kontaktet
 • Ved mistanke om alvorlige bivirkninger oppfordres derfor privatpersoner også å melde til legen, slik at en mer utdypende melding kan sendes inn

Kilder

Referanser

 1. Prymula R, Siegrist C-A, Chlibek R, et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet 2009; 374: 1339-50. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
Forrige side