Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Temaside om Korona

Melding av bivirkning

 • Helsepersonell som får mistanke om alvorlig eller uventet bivirkning etter vaksinasjon, har plikt til å melde dette skriftlig så snart de blir kjent med det
  • Alle meldinger om sikre eller mistenkte vaksinebivirkninger sendes på eget skjema til Folkehelseinstituttet
 • Følgende mistenkte bivirkninger er meldepliktige:
  • Dødelige og livstruende hendelser (eks. anafylaksi)
  • Hendelser som gir vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne
  • Mistanke om nye (ukjente) eller uventede bivirkninger
  • Hendelser som forårsaker eller forlenger et sykehusopphold
  • Medfødt anomali/fødselsdefekt
 • Folkehelseinstituttet anser det i tillegg som nyttig å få melding om:
  • Anafylaktisk eller annen straksallergisk reaksjon
  • Andre hendelser som kan være kontraindikasjon mot gjentatt bruk av samme vaksine
  • Alle mistenkte bivirkninger etter vaksiner som er under utvidet overvåkning
  • Utvidet overvåking gjennomføres vanligvis det første året etter at en vaksine er tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet
 • Bruk meldeskjema for mistenkte vaksinebivirkninger

Melding fra privatpersoner: 

 • Pasienter som ikke er helsepersonell kan også melde bivirkninger i et eget elektronisk meldeskjema
 • Meldinger fra privatpersoner blir anonymisert, slik at den som melder ikke blir kontaktet
 • Ved mistanke om alvorlige bivirkninger oppfordres derfor privatpersoner også å melde til legen, slik at en mer utdypende melding kan sendes inn

Kilder

Referanser

 1. Prymula R, Siegrist C-A, Chlibek R, et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet 2009; 374: 1339-50. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
Forrige side