Informasjon

Hepatitt B vaksine

Hepatitt B-vaksine ble i 2017 innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Hepatitt B

Hepatitt B er en leverbetennelse som skyldes hepatitt B-virus. Viruset finnes i blod og i blodholdige kroppsvæsker. Smitte skjer gjennom slimhinner eller skadet hud, for eksempel ved stikk av en blodig sprøyte, blodoverføring eller seksuell smitte. Viruset kan ikke trenge gjennom hel hud.

Ved smitte i (tidlig) spedbarnsalder får over 90 prosent en kronisk infeksjon og blir bærere av virus. Risikoen for å bli kronisk bærer avtar raskt gjennom barndommen og er under 5 prosent for dem som smittes i voksen alder. På grunn av en svakhet i immunystemet har personer med Downs syndrom gjennom hele livet høy risiko for å bli kroniske bærere av hepatitt B dersom de blir smittet.

Kronisk bærertilstand kan føre til kronisk leverbetennelse og skrumplever (levercirrhose) eller leverkreft. Kroniske bærere er også de viktigste smittekildene for hepatitt B. Det er derfor viktig å redusere antall nye bærere så mye som mulig.

Vaksine mot hepatitt B

Hepatitt B-vaksine er fra 1.2.2017 innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen gis ved 3, 5 og 12 måneders alder, i en kombinasjonsvaksine som også inneholder vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hemophilus influenzae type B (vaksine med seks komponenter). 

Vaksine mot hepatitt B har vært tilgjengelig siden begynnelsen av 1980-årene. Den består av deler av hepatitt B-virus som er produsert i gjærceller ved hjelp av DNA-teknikk. Aluminiumsalt er tilsatt for å gi vaksinen bedre effekt

  • Foruten i barnevaksinasjonsprogrammet tilbys hepatitt B-vaksine gratis til personer som:
    • Har økt risiko for å bli smittet, som barn med foreldre fra land der hepatitt B forkommer hyppigere enn her
    • Har økt risiko for å bli kroniske bærere hvis de smittes

Helsedepartementet har utgitt retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine. Hepatitt B-vaksine kan gis når som helst fra fødsel til voksen alder. Vanligvis gis 3 doser med minst 4 uker mellom 1. og 2. dose, og minst 5 måneder mellom 2. og 3. dose. Etter vaksinasjon med 3 doser får over 95 prosent langvarig (oftest livsvarig) beskyttelse

Vaksinen finnes som enkeltkomponentvaksine (kun mot hepatitt B), som to-komponentvaksine sammen med hepatitt A-vaksine (aktuelt i reisesammenheng), eller som sekskomponent-vaksine som beskrevet over. 

Bivirkninger

Hepatitt B-vaksine gir få bivirkninger, de vanligste er smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet. Feber, utslett, tretthet, sykdomsfølelse, leddsmerter og muskelsmerter de første dagene etter vaksinasjon er også rapportert.

Det ble i 1990-årene reist mistanke om at nevrologisk sykdom kan skyldes hepatitt B-vaksine. I store undersøkelser gjort senere, er det ikke funnet sammenheng mellom hepatitt B-vaksine og alvorlige nevrologiske sykdommer.