Informasjon

HPV-vaksine

Hvem bør vaksinere seg?

HPV-vaksine anbefales til jenter, unge kvinner og gutter for å forebygge utvikling av kreft i livmorhalsen. Siden HPV-vaksine virker forebyggende, gir den best effekt når den gis før seksuell debut. Det er imidlertid ikke farlig å ta vaksinen for personer som allerede er smittet med HPV. Vaksinen vil gi beskyttelse mot HPV 16 og 18 hos dem som ikke er smittet med disse virustypene fra før. Vaksinen ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 og tilbudt jenter i 7. klasse. Fra høsten 2018 tilbys også gutter på 7. klassetrinn vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. Vaksinen som gis i barnevaksinasjonsprogrammet, beskytter ikke mot kjønnsvorter.

Det er dokumentert god effekt av vaksinen opp til 45 år, og det er i prinsippet ingen øvre aldergrense for å ta HPV-vaksine.

Kvinner født før 1991 og menn må selv betale for HPV-vaksine. 

Forrige side Neste side