Nyhetsartikkel

HPV-vaksinen virker bedre enn ventet

Vaksinen mot HPV-viruset har god effekt. Det viser en ny studie publisert i tidsskriftet JAMA.

Humant papillomavirus (HPV) er en stor gruppe virus som består av om lag 120 ulike typer. Omtrent 40 av disse typene smitter gjennom seksuell kontakt. HPV er en så vanlig seksuell overførbar infeksjon at de fleste norske kvinner og menn blir smittet i løpet av livet. De fleste som smittes, vet ikke at de har hatt en infeksjon fordi den vanligvis ikke gir symptomer. Hos 90 prosent går infeksjonen over av seg selv. HPV-infeksjon er den eneste kjente årsaken til livmorhalskreft, og type 16 og 18 er ansvarlig for omtrent 70 prosent.

HPV-vaksine anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Vaksinen ble en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 for jenter på 7. klassetrinn.

En ny studie har nå undersøkt effekten av HPV-vaksinen flere år etter at vaksinen ble et tilbud til jenter.

Studien er amerikansk og gjennomført i delstaten New Mexico, der effekten er registert siden vaksinen ble innført. I New Mexico ble vaksinen innført i 2007.

Dette er det eneste amerikanske, statlige overvåkningsprogram som inkluderer komplett livmorhalsscreening og diagnostisering etter at HPV-vaksinen ble innført i 2007.

Les også: Alt du trenger å vite om HPV-vaksinen

Sterk effekt

I denne studien har forskerne undersøkt forekomsten av forstadier til livmorhalskreft blant jenter og kvinner som er blitt screenet. Og resultatene viser at fra 2007 til 2014 er antall tilfeller redusert mye, særlig blant jenter mellom 15 og 19 år.

- Effekten er større enn hva vi har håpet på, sier hovedforfatter og forsker ved University of New Mexico, Cosette M. Wheeler til danske Videnskab.dk.

I tråd med tidligere rapporter, foreslår også forskerne bak denne studien flere faktorer som trolig bidrar til å redusere forekomsten av livmorhalskreft. En av disse faktorene er kryssbeskyttelse, som er vaksinens evne til å beskytte mot flere HPV-typer - utover de vaksinen direkte er rettet mot. Det finnes over 100 forskjellige HPV-typer, og vaksinen beskytter mot de to mest vanlige. Men denne studien viser altså at vaksinen kan ha beskyttelse mot andre nært beslektede HPV-typer.

En annen faktor er at vaksinen trolig har virkning også etter at første dose er satt. I USA, og også i Norge, regnes man som fullvaksinert etter tre doser.

Den tredje faktoren er flokkimmunitet - det betyr at også de som ikke er vaksinert, får en lavere risiko for infeksjoner siden en stor del av befolkningen er blitt vaksinert.

Og til slutt: HPV-vaksiner ble lisensiert for menn i 2009, og mannlig vaksinering kan også bidra til immunitet.

Les også: HPV-test oppdager mer enn kreft

Kjent fra før

Professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet er ikke involvert i studien, men sier til Videnskab.dk at tidligere studier viser at vaksinen virker mot flere typer HPV enn de vaksinen er designet til å forbygge mot.

Han er ikke overrasket over resultatene, og sier at det allerede finnes kunnskap om at færre doser kan være effektive. Det samme gjelder flokkimmunitet, som det ifølge Thomsen er kjent at også gjelder for HPV-vaksinen.

Kilder

Referanser

  1. www.videnskab.dk
  2. Benard V, Castle P, et.al. Population-Based Incidence Rates of Cervical Intraepithelial Neoplasia in the Human Papillomavirus Vaccine Era. JAMA Oncol. 2016. DOI:10.1001/jamaoncol.2016.3609 DOI