Informasjon

Ikke glem meslingedøden

Vaksinene har blitt sin egen verste fiende. De er så effektive at vi ikke ser hvor farlige sykdommene er.

Takket være vaksinasjonsprogrammet blir millioner av liv spart hvert år. - Men ikke glem alvorlighetsgraden i sykdommene vi vaksineres mot, sier overlege og førsteamenuensis Marite Rygg.

Utvikling og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet er blant de mest vellykkede forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen på verdensbasis. Dette sparer millioner av liv hvert år, skriver Marite Rygg i en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske Lægeforening. Men hun ber oss ikke å glemme alvorlighetsgraden av de sykdommene vi vaksineres mot.

Hos enkelte virker redselen for vaksinene og tanken på eventuelle bivirkninger, større enn redselen for sykdommene vi vaksineres mot.

- Noen foreldre er redde for å påføre barna sine en skade. Det er den altoverveiende årsaken til at enkelte velger å ikke la barna følge vaksinasjonsprogrammet. Jeg tror at det foreldre frykter aller mest, er en hjerneskade og ellers det som ryktene tar opp, sier Marite Rygg. Hun er førsteamenuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved St Olavs Hospital.

En halv million barn dør av meslinger hvert år

Er det noen grunn til å frykte eventuelle bivirkninger ved en vaksinasjon?

- Du skal aldri si at risikoen er null, for det er det ingenting som er. Men det er, og skal være, et ekstremt lavt antall personer som blir rammet av bivirkninger. Vi godtar nær ingenting av bivirkninger, og det er et veldig nøye overvåkningssystem for vaksiner som brukes både internasjonalt og lokalt. Dette er helt nødvendig når vi gir vaksiner til barn som i utgangspunktet er helt friske, sier Rygg.

I følge Folkehelseinstituttet dør ca. en halv million barn i verden av meslinger hvert år. I tillegg kan flere av barnesykdommene vi blir vaksinert mot, gi varige funksjonshemninger. Men vaksinene har blitt sin egen verste fiende. De er så effektive at vi ikke ser hvor farlige sykdommene er.

Neste side