Informasjon

Ikke glem meslingedøden

Temaside om Korona

Vær kritisk

Rygg påpeker at media har en påvirkning som kan føre til at enkelte blir engstelige for å vaksinere barna sine.

- Det er lettere å selge en artikkel om ett enkelt barn som får en akutt oppstått skade som noen tror kan være relatert til en vaksine, enn å selge en artikkel om en kjedelig studie som viser at vi ikke har hatt noen meslingedødsfall siden MMR-vaksinen ble innført, sier Rygg.

Hun oppfordrer oss også til å være kritiske til den informasjonen vi finner på internett og til å bruke flere, trygge og gjerne offentlige kilder når vi skal finne helseinformasjon. Nasjonalt folkehelseinstitutt er et eksempel, et annet kan være National Institutes of Health i USA.

Forrige side Neste side