Informasjon

Ikke glem meslingedøden

Vaksinene har blitt sin egen verste fiende. De er så effektive at vi ikke ser hvor farlige sykdommene er.

Vær kritisk

Rygg påpeker at media har en påvirkning som kan føre til at enkelte blir engstelige for å vaksinere barna sine.

- Det er lettere å selge en artikkel om ett enkelt barn som får en akutt oppstått skade som noen tror kan være relatert til en vaksine, enn å selge en artikkel om en kjedelig studie som viser at vi ikke har hatt noen meslingedødsfall siden MMR-vaksinen ble innført, sier Rygg.

Hun oppfordrer oss også til å være kritiske til den informasjonen vi finner på internett og til å bruke flere, trygge og gjerne offentlige kilder når vi skal finne helseinformasjon. Nasjonalt folkehelseinstitutt er et eksempel, et annet kan være National Institutes of Health i USA.

Forrige side Neste side