Informasjon

Ikke glem meslingedøden

Temaside om Korona

Rammer friske

Men fortsatt kan vi finne artikler som kan bygge opp under folks vaksineskrekk, eller undergrave viktigheten av vaksiner. Magasinet Mat&Helse hadde en artikkel i 2006 om at MMR-vaksinen var mistenkt å kunne gi autisme. I konklusjonen stod det blant annet: "En rekke fagfolk mener at mange vaksiner er unødvendige i dagens samfunn. Med god hygiene, gode boforhold og ellers god allmennhelse, utgjør mange av de smittsomme sykdommene vi nå vaksineres mot, liten eller ingen risiko. Verken meslinger, kusma eller røde hunder utgjør noen livsfare i dagens samfunn."

- Noe er veldig enkelt å gå i mot. At meslinger er farlig, er definitivt ikke rykter. I California hadde de en meslingeepedemi på 1990-tallet, etter at en rekke foreldre sluttet å vaksinere barna sine. Der døde 3 av tusen barn. Det stemmer at flere barn dør av meslinger i U-land, men den farlige hjernebetennelsen som kan følge meslingene, kan også ramme helt friske, godt hygieniske barn som er vokst opp i de beste omgivelser. Du kan alltid si nesten eksakt hvor mange barn som vil dø i en slik epidemi.

- Røde hunder er ikke farlig for barnet som er sykt, men dersom en gravid blir smittet, vil barnet hun bærer ha risiko for skader. Vi hadde en epidemi i Norge på 1970-tallet. Da ble det født åtte barn med hjerneskade på grunn av at moren hadde vært smittet, og 63 barn ble abortert på grunn av frykten for at de skulle være skadet, sier Rygg.

Forrige side Neste side