Informasjon

Ikke glem meslingedøden

Temaside om Korona

Vaksiner i fremtiden

Det blir stadig innført nye vaksiner i Norge. Det er ikke lenge siden vaksiner mot hjernehinnebetennelse og pneumokokksykdom ble innført i vaksinasjonsprogrammet. I følge Tidsskrift for Den norske lægeforening er vaksiner mot HPV, rotavirus, influensavaksine til småbarn, vannkopper, hepatitt B og hepatitt A tilgjengelige. Vaksine mot herpes simplex vil vurderes når den blir tilgjengelig, mens HIV-vaksinen sannsynligvis vil bli innført når den kommer. Vaksine mot RSV (respiratorisk syncytialt virus) bør innføres til spedbarn, når den blir tilgjengelig, men denne vil vi neppe se noe til på minst ti år.

- En vaksine mot malaria, som er en stor dødsårsak på verdensbasis, hadde vært flott, men jeg vet ikke om det er noen slik vaksine på vei. Andre sykdommer det kunne vært fint å vaksinere mot, er SARS, fugleinfluensa og HIV. I tillegg vil vi kunne få enda sikrere vaksiner, og vaksiner som kan tas på en annen måte. For eksempel ved at vi svelger en dråpe. Det er nok av utfordringer der man kan tenke seg muligheten for nye vaksiner i fremtiden, sier Rygg.

Forrige side Neste side