Informasjon

MMR-vaksinasjon

MMR-vaksinen er en vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma. MMR-vaksinen gis i to omganger, når barnet er 15 måneder og når det er 11-12 år.

Når begynte vi å vaksinere?

Meslingvaksine til småbarn ble en del av det norske vaksinasjonsprogrammet i 1969. Vaksine mot røde hunder ble et tilbud til jenter i ungdomsskolen som en del av vaksinasjonsprogrammet i 1978. Fra 1983 har alle barn fått tilbud om den kombinerte vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen) to ganger, ved 15 måneder og 11-12 år (6. trinn i barneskolen).

  • M står for Measles, på norsk meslinger
  • M nr. 2 står for Mumps, på norsk kusma
  • R betyr Rubella, det vil si røde hunder
Neste side