Informasjon

MMR - vaksinen

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine.

MMR står for meslinger (measles), kusma (mumps) og røde hunder (rubella). MMR-vaksinen beskytter barnet mot disse sykdommene. Vaksinen gis ved 15 mnd og 11-12 års (6. klasse) alder.

Sykdomsomtaler

Meslinger

 • Meslinger (measles - forkortet M) er vår alvorligste "barnesykdom". Sykdommen er meget smittsom. Blant dem som vokste opp før vaksine ble tilgjengelig, fikk mer enn 99 prosent meslinger. Sykdommen begynner med forkjølelses symptomer og høy feber, etterfulgt av utslett. Meslinger følges ofte av komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og mellomøre betennelse. Alvorlige følger som hjernebetennelse, varig hjerneskade og dødsfall forekommer. I hele verden dør om lag 140 000 barn av meslinger hvert år. Meslingeutbrudd med dødsfall forekommer blant uvaksinerte også i vår del av verden
 • Vaksinasjon mot meslinger medførte en reduksjon på 73 prosent av antall dødsfall på grunn av meslinger i perioden 2000 til 2018 på verdensbasis
 • Vil du vite mer om meslinger?

Kusma

 • Kusma (Mumps - forkortet M) er en virusinfeksjon som gir feber og hevelse i ørespyttkjertlene. Den vanligste komplikasjonen er kusma-hjernehinnebetennelse, som oftest går over uten varige skader. En mer alvorlig komplikasjon er varig døvhet. Hvis gutter får kusma etter puberteten, kan viruset angripe testiklene og føre til nedsatt fruktbarhet, men sannsynligvis ikke sterilitet
 • Vil du vite mer om kusma?

Røde hunder

 • Røde hunder (rubella - forkortet R) er en mild sykdom med feber og utslett hos både barn og voksne. Men hvis en gravid kvinne som ikke er immun, smittes med røde hunder, kan sykdommen føre til alvorlige skader på fosteret. Risikoen for misdannelser er over 80 prosent ved sykdom i første del av svangerskapet. Vanligste smittemåte for gravide kvinner er kontakt med barn som har sykdommen. Ved noen utbrudd har uvaksinerte menn vært smittekilder. Derfor er det viktig at alle barn vaksineres
 • Vil du vite mer om røde hunder?

MMR-vaksine

 • Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine. Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn; Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder). Vaksinen er en blandingsvaksine som består av levende, svekkete meslinge-, kusma- og røde hunder-virus. Etter første dose MMR, som vanligvis gis ved 15 månedersalder, har over 90 prosent av de vaksinerte beskyttelse i mange år, muligens livet ut. En ny dose gis i 11-års alder for å sikre beskyttelsen av de siste 10 prosent og sikre langtidsbeskyttelse. Det er ikke skadelig å vaksinere en person som allerede har hatt en eller flere av sykdommene.

Bivirkninger

 • Kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet forekommer. 1-2 uker etter vaksinasjonen vil noen barn få lette symptomer på de sykdommene det vaksineres mot, men dette forekommer hos færre enn 1 av 20. De vanligste symptomene er feber og utslett. Infeksjon med vaksinevirus er ikke smittsom. De komplikasjonene som forekommer når man har sykdommene, forekommer uhyre sjelden etter vaksinasjon.
 • I 1997 ble det framsatt en hypotese om at MMR-vaksine kan være årsak til autisme. Det er senere gjennomført en rekke store undersøkelser, som alle taler sterkt imot at MMR-vaksine skulle være årsak til autisme eller noen annen form for hjerneskade.

Vil du vite mer?

Animasjoner

Kilder

Referanser

 1. Verdens helseorganisasjon. Measles, key facts. 5 December 2019. www.who.int
 2. Folkehelseinstituttet. Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Oppdatert 08.01.2019. www.fhi.no