Informasjon

Vaksinasjon mot tuberkulose

Vaksinen mot tuberkulose består av levende, svekkete bakterier

Tuberkulose

I Norge rapporteres 300-400 nye tilfeller av tuberkulose hvert år. Sykdommen angriper som oftest lungene, men den kan også gi infeksjon i andre organsystemer som lymfeknuter, tarmkanal, knokler, ledd, nyrer og hjernehinner. BCG-vaksinen kan hindre at tuberkulosesmitte utvikler seg til tuberkuløs sykdom. En person kan risikere å bli smittet av mennesker som ikke selv vet at de har smittsom tuberkulose, f. eks. på reiser i land hvor det fortsatt er mye tuberkulose.

Dersom det er mistanke om at personen det gjelder tidligere har hatt tuberkulose, tas IGRA-test (blodprøve) for å bekrefte eller utelukke dette. Dersom IGRA-testen er positiv, viser det at pasienten er tidligere smittet, og vedkommende har da ingen nytte av BCG-vaksine og skal ikke ha vaksine.

Vil du vite mer om tuberkulose?

Risikogrupper som trenger vaksine

Barn med økt risiko for tuberkulosesmitte, det vil si barn og unge som kommer fra, eller som har foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose

Yngre personer (under 36 år) med særlig stor risiko for smitte av tuberkulose. Dette omfatter personer som skal oppholde seg i land med særlig høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder, og ha tett kontakt med lokalbefolkningen. Det gjelder også helsepersonell og helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver tubekulosediagnostikk. Det tilbys også vaksine til andre arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosesmitte (bl.a. bistandsarbeidere i utlandet).

Vaksine mot tuberkulose

Vaksinen består av levende, svekkete bakterier, Bacille Calmette Guérin, og kalles BCG. Vaksinen settes på venstre overarm. Normalt vil det etter et par uker komme en liten kvise eller et lite væskende sår på stikkstedet. Det kan samtidig komme noen kuler i armhulen (hovne lymfeknuter). Såret gjør ikke vondt, og det gror etter kort tid.

Reaksjon på BCG-vaksine

Tidligere har alle elever i ungdomskolealder fått tilbud om vaksinasjon med BCG-vaksine mot tuberkulose. På grunn av det lave antallet tuberkulosetilfeller er vaksinen fra 2009 ikke lenger et allment tilbud. I stedet er vaksinen et tilbud for enkelte grupper som erfaringsmessig vil utsettes for mer smitte gjennom livet enn andre. Dette gjelder først og fremst nyfødte i familier hvor mor eller far er fra land med høy forekomst av tuberkulose. Barna tilbys vaksine ved 6-ukers kontrollen på helsestasjonen, slik at de er beskyttet under eventuelle opphold i eller ved kontakt med personer fra foreldrenes opprinnelsesland.

Også barn og voksne under 35 år som har tuberkulose i miljøet, regnes som særlig smitteutsatte og tilbys derfor BCG-vaksine. Vaksinen har ikke vist seg effektiv hos dem som er eldre enn 35 år.

Bivirkninger

  • Lokale reaksjoner som er større eller mer langvarige enn forventet, er sjelden.
  • Hevelse i en lymfeknute nær stikkstedet kan forekomme. En slik hendelse kan være ubehagelig, men er ufarlig. I svært sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å gi medikamentell behandling.
Animasjon om vaksinasjon

Vil du vite mer?

Quiz

  • Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!

 

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Vaksine mot tuberkulose (BCG). Oppdatert 15.01.2020. www.fhi.no