Informasjon

Vaksinasjonsprogrammet

Alle barn i Norge skal tilbys vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet. Her kan du se nærmere på vaksinene dette omfatter.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder vaksine mot 12 forskjellige sykdommer. Vaksinene gis ved i alt 9 besøk på helsestasjon eller skolehelsetjeneste fra 6 ukers alder til 15 års alder. Alle barn skal tilbys vaksinasjon etter programmet. Selv om all vaksinasjon er frivillig, har norske barn rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinene i programmet kan gi (jfr. Smittevernloven § 3.8). Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet fastsettes av Sosial- og helsedepartementet.

Animasjon om vaksinasjon

Basisvaksinasjonen foregår i sped- eller småbarnsalder, med påfylningsdoser (revaksinasjon) i skolealder. Unntak er HPV-vaksinen som gis til jenter og gutter i 7.-8. klasse.

Oppfriskningsdoser til voksne er aktuelt under forhold med økt smitterisiko, for eksempel ved utenlandsreiser1

Barnevaksinasjonsprogrammet - 2023

Alder

Vaksine

Antall stikk

6 uker

Rotavirusvaksine (levende, svekket vaksine)

 

3 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hep-B)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

Rotavirusvaksine (levende, svekket vaksine)

2

5 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

2

12 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

2

15 måneder

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR, levende, svekket vaksine)

1

2. klasse (7 år)

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

1

6. klasse (11 år)

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR, levende svekket vaksine)

1
7. klasse (12 år) - jenter og gutter Humant papillomavirus (HPV), 2 doser 1 per dose

10. klasse (15 år)

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

1

Barn med foreldre fra høyendemiske land

Tuberkulose (BCG) - for definerte risikogrupper (levende, svekket vaksine)

 

BCG er tatt ut av det generelle programmet. Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose anbefales vaksinert på helsestasjonen ved 6 ukers alder2.

Hepatitt B-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn og gis i seks-komponent vaksine (Hexyon) ved 3, 5 og 12 måneders alder. 

Hepatitt B-vaksine tilbys barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område. Barna skal ha tre doser som settes ved 0, 1 og 6 måneder eller opptil 18 års alder ved senere ankomst Norge. I tillegg vaksine og immunglobulin på fødeavdelingen til barn av HBsAg-positive mødre.

Neste side