Informasjon

Vaksinasjonsprogrammet

Alle barn i Norge skal tilbys vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet. Her kan du se nærmere på vaksinene dette omfatter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder vaksine mot elleve forskjellige sykdommer. Vaksinene gis ved i alt 9 besøk på helsestasjon eller skolehelsetjeneste fra 6 ukers alder til 15 års alder. Alle barn skal tilbys vaksinasjon etter programmet. Selv om all vaksinasjon er frivillig, har norske barn rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinene i programmet kan gi (jfr. Smittevernloven § 3.8). Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet fastsettes av Sosial- og helsedepartementet.

vaksinasjon
Animasjon om vaksinasjon

Basisvaksinasjonen foregår i spe- eller småbarnsalder, med påfylningsdoser (revaksinasjon) i skolealder. Unntak er HPV-vaksinen som gis til jenter i 7.-8. klasse.

Oppfriskningsdoser til voksne er aktuelt under forhold med økt smitterisiko, for eksempel ved utenlandsreiser

Barnevaksinasjonsprogrammet - 2016/17

Alder

Vaksine

Antall stikk

6 uker

Rotavirusvaksine

 

3 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hep-B)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

Rotavirusvaksine

2

5 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

2

11-12 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

2

15 måneder

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

1

2. klasse (7 år)

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

1

6. klasse (11 år)

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

1
7. klasse (12 år) - jenter Humant papillomavirus (HPV), totalt 3 doser 1 per dose

10. klasse (15 år)

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

1

0-18 år - vanligvis spedbarnsalder

Hepatitt B - barn fra land utenfor lavendemisk område - 3-4 doser

Tuberkulose (BCG) - for definerte risikogrupper

 

BCG er tatt ut av det generelle programmet. Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose anbefales vaksinert på helsestasjonen ved 6 ukers alder1.

Hepatitt B-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra 1.11.16, og gis i seks-komponent vaksine (Hexyon) ved 3,5 og 12 måneders alder. 

Hepatitt B-vaksine tilbys barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område. Barna skal ha tre doser som settes ved 0, 1 og 6 måneder. I tillegg vaksine og immunglobulin på fødeavdelingen til barn av HBsAg-positive mødre.

Sykdommene det vaksineres mot

Hvor lenge har vi vaksinert?

 • Vaksine mot tuberkulose - BCG-vaksine ble innført i 1947. Fram til 1995 var den påbudt, var deretter et frivillig tilbud på linje med de øvrige barnevaksiner. Fra skoleåret 2009/2010 er vaksinen tatt ut av programmet
 • DTP-vaksine ble innført i vaksinasjonsprogrammet i 1952. (D=Difteri. T=Tetanus, stivkrampe. P=Pertussis, kikhoste)
 • Poliovaksine ble innført skoleåret 1956/57. Det betyr at man kan regne med at personer født i 1943 eller senere har fått dette tilbudet
 • Meslingevaksine ble innført i 1969
 • Vaksine mot røde hunder har blitt tilbudt jenter i ungdomsskolen fra 1978
 • MMR-vaksinen har vært i programmet siden 1983. (M=Measles, meslinger. M=Mumps, kusma. R=Rubella, røde hunder)
 • Hib-vaksinen ble innført i 1992
 • Pneumokokkvaksinen ble innført i 2006
 • HPV vaksine for jenter i 7. klasse fra høsten 2009
 • Rotavirusvaksine innføres høsten 2014 til barn født fra og med 1. september 2014

Kvikksølv i vaksinene?

 • Tidligere ble kvikksøvforbindelsen thiomersal brukt som konserveringsmiddel og bakteriehemmende middel i en rekke vaksiner. Siden vaksinene nå blir levert i ferdigfylte sprøyter eller endosebeholdere, er konserveringsmiddel ikke lenger nødvendig. Etter 1997 har det derfor ikke vært kvikksølvforbindelser i vaksinene som brukes i barnevaksinasjon i Norge
 • Ny influensa-vaksine (svineinfluensa A(H1N1 - høsten 2009) leveres i glass som inneholder 10 doser, og er derfor tilsatt kvikksølv for å hindre forurensning med bakterier. Mengden kvikksølv per vaksinedose er minimal (0,0005 vektprosent), og er helt uten helsemessig betydning

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Nøkleby H, Feiring B. Det norske vaksinasjonsprogrammet. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2538-40. PubMed