Informasjon

Vaksinasjonsprogrammet

Alle barn i Norge skal tilbys vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet. Her kan du se nærmere på vaksinene dette omfatter.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder vaksine mot 12 forskjellige sykdommer. Vaksinene gis ved i alt 9 besøk på helsestasjon eller skolehelsetjeneste fra 6 ukers alder til 15 års alder. Alle barn skal tilbys vaksinasjon etter programmet. Selv om all vaksinasjon er frivillig, har norske barn rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinene i programmet kan gi (jfr. Smittevernloven § 3.8). Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet fastsettes av Sosial- og helsedepartementet.

Animasjon om vaksinasjon

Basisvaksinasjonen foregår i sped- eller småbarnsalder, med påfylningsdoser (revaksinasjon) i skolealder. Unntak er HPV-vaksinen som gis til jenter og gutter i 7.-8. klasse.

Oppfriskningsdoser til voksne er aktuelt under forhold med økt smitterisiko, for eksempel ved utenlandsreiser1

Barnevaksinasjonsprogrammet - 2021

Alder

Vaksine

Antall stikk

6 uker

Rotavirusvaksine

 

3 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hep-B)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

Rotavirusvaksine

2

5 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

2

12 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

2

15 måneder

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

1

2. klasse (7 år)

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

1

6. klasse (11 år)

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

1
7. klasse (12 år) - jenter og gutter Humant papillomavirus (HPV), 2 doser 1 per dose

10. klasse (15 år)

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

1

Barn med foreldre fra høyendemiske land

Tuberkulose (BCG) - for definerte risikogrupper

 

BCG er tatt ut av det generelle programmet. Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose anbefales vaksinert på helsestasjonen ved 6 ukers alder2.

Hepatitt B-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn og gis i seks-komponent vaksine (Hexyon) ved 3, 5 og 12 måneders alder. 

Hepatitt B-vaksine tilbys barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område. Barna skal ha tre doser som settes ved 0, 1 og 6 måneder eller opptil 18 års alder ved senere ankomst Norge. I tillegg vaksine og immunglobulin på fødeavdelingen til barn av HBsAg-positive mødre.

Neste side