Informasjon

Vaksinasjonsprogrammet

Alle barn i Norge skal tilbys vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet. Her kan du se nærmere på vaksinene dette omfatter.

Kvikksølv i vaksinene?

  • Tidligere ble kvikksøvforbindelsen thiomersal brukt som konserveringsmiddel og bakteriehemmende middel i en rekke vaksiner. Siden vaksinene nå blir levert i ferdigfylte sprøyter eller endosebeholdere, er konserveringsmiddel ikke lenger nødvendig. Etter 1997 har det derfor ikke vært kvikksølvforbindelser i vaksinene som brukes i barnevaksinasjon i Norge

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Barnevaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 08.01.2019. Siden lest 02.04.2019. fhi.no
  2. Nøkleby H, Feiring B. Det norske vaksinasjonsprogrammet. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2538-40. PubMed
Forrige side