Informasjon

Vaksinasjonsprogrammet

Alle barn i Norge skal tilbys vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet. Her kan du se nærmere på vaksinene dette omfatter.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder vaksine mot 12 forskjellige sykdommer. Vaksinene gis ved i alt 9 besøk på helsestasjon eller skolehelsetjeneste fra 6 ukers alder til 15 års alder. Alle barn skal tilbys vaksinasjon etter programmet. Selv om all vaksinasjon er frivillig, har norske barn rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinene i programmet kan gi (jfr. Smittevernloven § 3.8). Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet fastsettes av Sosial- og helsedepartementet.

Animasjon om vaksinasjon

Basisvaksinasjonen foregår i sped- eller småbarnsalder, med påfylningsdoser (revaksinasjon) i skolealder. Unntak er HPV-vaksinen som gis til jenter og gutter i 7.-8. klasse.

Oppfriskningsdoser til voksne er aktuelt under forhold med økt smitterisiko, for eksempel ved utenlandsreiser1

Barnevaksinasjonsprogrammet - 2021

Alder

Vaksine

Antall stikk

6 uker

Rotavirusvaksine

 

3 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hep-B)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

Rotavirusvaksine

2

5 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

2

12 måneder

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB)

Pneumokokksykdom (PKV-13)

2

15 måneder

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

1

2. klasse (7 år)

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

1

6. klasse (11 år)

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

1
7. klasse (12 år) - jenter og gutter Humant papillomavirus (HPV), 2 doser 1 per dose

10. klasse (15 år)

Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

1

Barn med foreldre fra høyendemiske land

Tuberkulose (BCG) - for definerte risikogrupper

 

BCG er tatt ut av det generelle programmet. Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose anbefales vaksinert på helsestasjonen ved 6 ukers alder2.

Hepatitt B-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn og gis i seks-komponent vaksine (Hexyon) ved 3, 5 og 12 måneders alder. 

Hepatitt B-vaksine tilbys barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område. Barna skal ha tre doser som settes ved 0, 1 og 6 måneder eller opptil 18 års alder ved senere ankomst Norge. I tillegg vaksine og immunglobulin på fødeavdelingen til barn av HBsAg-positive mødre.

Sykdommene det vaksineres mot

Hvor lenge har vi vaksinert?

 • Vaksine mot tuberkulose - BCG-vaksine ble innført i 1947. Fram til 1995 var den påbudt, var deretter et frivillig tilbud på linje med de øvrige barnevaksiner. Fra skoleåret 2009/2010 er vaksinen tatt ut av programmet
 • DTP-vaksine ble innført i vaksinasjonsprogrammet i 1952. (D=Difteri. T=Tetanus, stivkrampe. P=Pertussis, kikhoste)
 • Poliovaksine (IPV) ble innført skoleåret 1956/57. Det betyr at man kan regne med at personer født i 1943 eller senere har fått dette tilbudet
 • Meslingevaksine ble innført i 1969 (gis som MMR-vaksine)
 • Vaksine mot røde hunder har blitt tilbudt jenter i ungdomsskolen fra 1978 (MMR) 
 • MMR-vaksinen har vært i programmet siden 1983. (M=Measles, meslinger. M=Mumps, kusma. R=Rubella, røde hunder)
 • Hib-vaksinen ble innført i 1992
 • Pneumokokkonjugatvaksine for spedbarn ble innført i 2006
 • Hepatitt B-vaksine ble innført for alle for spedbarn født etter 1. november 2016, gis i kombinasjonsvaksine med DTP-IPV-Hib-HepB
 • HPV vaksine for jenter i 7. klasse fra høsten 2009, også til gutter fra skoleåret 2018/2019
 • Rotavirusvaksine ble innført høsten 2014

Kvikksølv i vaksinene?

 • Tidligere ble kvikksøvforbindelsen thiomersal brukt som konserveringsmiddel og bakteriehemmende middel i en rekke vaksiner. Siden vaksinene nå blir levert i ferdigfylte sprøyter eller endosebeholdere, er konserveringsmiddel ikke lenger nødvendig. Etter 1997 har det derfor ikke vært kvikksølvforbindelser i vaksinene som brukes i barnevaksinasjon i Norge

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Barnevaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 04.04.2019. Siden lest 03.04.2020. fhi.no
 2. Nøkleby H, Feiring B. Det norske vaksinasjonsprogrammet. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2538-40. PubMed