Enkel

Laveste anbefalte alder for bruk av visse vaksiner

Laveste anbefalte alder for bruk av visse vaksiner. Noen vaksiner er uvirksomme hvis de gis for tidlig i livet, og noen kan i tillegg indusere varig hyporesponsitivitet. For enkelte vaksiner trengs flere doser hvis vaksinasjon begynner i tidlig spedbarnsalder, og for enkelte vaksiner mangler data om sikkerhet og effekt hos barn under 1 år
VaksinetypeLaveste anbefalte alder
BCG1. levedøgn
Hepatitt B1. levedøgn
Polio (OPV og IPV)6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og forsterkningsdose senere)
8 uker i vanlig norsk program
Ikke-tellende dose kan gis 1. levedøgn
Difteri-stivkrampe-kikhoste6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og forsterkningsdose etter minst ett år)
8 uker i vanlig norsk program
Haemophilus influenzae b6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og forsterkningsdose etter ett års alder)
8 uker i vanlig norsk program (antall doser avhenger av barnets alder)
Rotavirus6 uker
Mesling-kusma-rubella (MMR)9 måneder (bør gjentas ved alder 15 måneder)
Gulfeber9 måneder
Hepatitt A1 år
RabiesIngen nedre aldersgrense
Kolera2 år
Tyfoid polysakkarid2 år
Tyfoid levende oral5 år
Meningokokk C-konjugat8 uker (antall doser avhenger av barnets alder)
Meningokokk ACWY konjugat1 år (Nimenrix)
Japansk encefalitt1 år
Skogflåttencefalitt1 år
Influensa6 måneder
Varicella9 måneder
Pneumokokk polysakkarid 23-valent2 år
Pneumokokk konjugat6 uker (antall doser avhenger av barnets alder)
8 uker i vanlig norsk program

Vil du vite mer?

Animasjoner

Kilder

Referanser

  1. Sandbu S, Nøkleby H. Småbarn, gravide og utenlandsreiser. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1573-6. PubMed