Enkel

Laveste anbefalte alder for et utvalg vaksiner

Hva betyr nedre aldersgrense? 

  • Dersom barnet vaksineres mens det enda har antistoffer fra mor i blodet, kan barnets respons på vaksinen svekkes
  • Noen vaksiner er uvirksomme hvis de gis for tidlig i livet, og noen kan i tillegg indusere varig hyporesponsitivitet
  • For enkelte vaksiner trengs flere doser hvis vaksinasjon begynner i tidlig spedbarnsalder, og for enkelte vaksiner mangler data om sikkerhet og effekt hos barn under 1 år
  • De eneste vaksinene som kan gis til nyfødte, er BCG, hepatitt B og poliovaksine
Vaksinetype Laveste anbefalte alder
BCG 1. levedøgn
Hepatitt B 1. levedøgn
Polio (IPV) 6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose senere)
8 uker i vanlig norsk program
Ikke-tellende dose kan gis 1. levedøgn
Difteri-stivkrampe-kikhoste (DTP) 6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter minst ett år)
8 uker i vanlig norsk program
Haemophilus influenzae type b (Hib) 6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og forsterkningsdose etter ett års alder)
8 uker i vanlig norsk program (antall doser avhenger av barnets alder)
Rotavirus 6 uker
Mesling-kusma-rubella (MMR) 9 måneder (bør gjentas ved alder 15 måneder)
Varicella 9 måneder
Gulfeber 9 måneder
Hepatitt A 1 år
Rabies Ingen nedre aldersgrense
Kolera 2 år
Tyfoid polysakkarid 2 år
Tyfoid levende oral 5 år
Meningokokk C-konjugat 8 uker (antall doser avhenger av barnets alder)
Meningokokk ACWY konjugat 6 uker (Nimenrix)
Skogflåttencefalitt 1 år
Influensa 6 måneder
Varicella 9 måneder
Pneumokokk polysakkarid 23-valent 2 år
Pneumokokk konjugat 6 uker (antall doser avhenger av barnets alder)
8 uker i vanlig norsk program

Vil du vite mer?

Animasjoner

Kilder

Sentral kilde

Referanser

  1. Sandbu S, Nøkleby H. Småbarn, gravide og utenlandsreiser. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1573-6. PubMed