Nyhetsartikkel

Barneallergistudien snart i mål

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Slik har det foregått

Prosjekter består av en hovedstudie og to tilleggsstudier. Hovedstudien er en intervensjonsstudie der 3000 gravide og barna deres har deltatt. Studien har en kontrollgruppe som består av 17000 gravide og deres barn.

I en intervensjonsstudie utsettes deltagerne for en eller annen påvirkning slik at man får testet ut en hypotese. Intervensjonen går ut på å forsøke å redusere forekomsten av årsaksfaktoren, for eksempel tobakksrøyking, for deretter å observere om forekomsten av sykdommen, for eksempel astma, reduseres.

Med andre ord: Går det an å endre adferd, og fører endret adferd til at færre blir syke? Tiltakene som ble valgt i barneallergistudien, var økt inntak av omega 3-fettsyrer, redusert fuktbelastning i boliger og tiltak for å redusere tobakkeksponering for foster og små barn.

Alle byens helsestasjoner, alle jordmødre og nesten alle fastleger ble dermed satt i sving med å formidle forskernes fokus på nettopp dette.

Den ene tillegsstudien ser på bakteriesammensetningen i tarmen, påvirker det immunsystemet og allergisk sykdom? Den andre tilleggstudien ser på om probiotika i daglig kost under svangerskap og amming påvirker immunsystemet og forekomsten av astma, allergi og atopisk eksem hos barnet.

Forrige side Neste side