Nyhetsartikkel

Barneallergistudien snart i mål

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Røyking

At røyking og graviditet passer dårlig sammen, vet de fleste. Tidligere undersøkelser har vist at barn født av mødre som røyker i svangerskapet, har økt risiko for luftveisinfeksjoner og ørebetennelser. Røykingen påvirker fosteret ved at kullosen fra sigarettrøyken fortrenger oksygenet fra de røde blodlegemene og gjør at fosteret hele tiden lider av litt surstoffmangel. Nikotinet i tobakken gjør at blodårene trekker seg sammen, så barnet får dårligere blodtilførsel. Disse, og mange andre stoffer i røyken, gjør at barnet blir dårligere rustet til tåle påkjenninger.

I 1987 røykte 34 prosent av alle gravide kvinner. I 1996 røykte fortsatt 21 prosent, deretter har det gått stadig nedover. Når det gjelder studien, så forskerne ingen effekt av røykeintervensjonen når man sammenlignet kontrollgruppa mot intervensjonsgruppa. De gravide hadde sluttet å røyke før de ble med i studien.

- Vår tolkning er at røykeintervensjonen ikke virket på individuelt plan, men at studien førte til større oppmerksomhet rundt røyking under svangerskap i Trondheim enn ellers i landet, og at dette virket som en lokal tilleggskampanje til de nasjonale kampanjene. Dette førte til at flere gravide stumpet røyken da de ble gravide i Trondheim sammenliknet med Bergen og landet forøvrig, sier Øien.

I Trondheim stumpet sju av ti kvinner røyken mens studien pågikk, det var langt flere enn i Bergen og landet for øvrig på samme tidspunkt, viser tall fra Medisinsk fødselsregister.

Øien forteller at påvirkning av tobakksrøyk dessverre kan få konsekvenser for mange generasjoner. Hvis bestemor røykte i svangerskapet, kan det ha ført til endringer i gener som også gjør at barnebarnet må slite med astma – selv om mor ikke røyker.

Resultatene om hvordan tobakksrøyk påvirker forekomsten av astma og allergi, er ennå ikke publisert og Øien holder kortene tett til brystet. Likevel kan han si at studien har lært oss at det er en del vi kan gjøre selv. Å endre adferd nytter, men det er ofte det kjente som lettest kan endres: som å endre kostholdet og røykevanene.

Les også: Svangerskap og røyking

Forrige side Neste side