Informasjon

Barnehage for de aller minste

Barns behov for tilknytning er et viktig tema i barnehagedebatten. Vi har bedt utviklingspsykolog og professor Lars Smith forklare begrepet nærmere.

Omtrent 70 prosent av landets ett- og toåringer går i barnehage. Barnehagehverdagen blant de minste barna er blitt heftig diskutert i flere medier, og startskuddet for debatten startet med journalist Simen Tveitereids bok: Hva skal vi med barn?

I sin bok og i en kronikk i Dagbladet slakter han barnehagen for de minste. I kronikken sier han at ”Å sende ettåringer i barnehagen er et sosialt eksperiment” Han spør: ”Hva skjer når tidsklemme-generasjonen, karrierediktaturets likestilte sønner og døtre, en dag blir voksne mennesker?”

Stikkord: Tilknytning

I kjølvannet av debatten, har Nhi.no snakket med professor Lars Smith. Han er en av landets fremste eksperter på barns utvikling og har skrevet boka ”Tilknytning og barns utvikling”.

Tilknytning er et begrep som ble utviklet av den britiske psykiateren John Bowlby. Begrepet står sentralt i utviklingspsykologien og er også viktig innen deler av den kliniske psykologien. Kort fortalt handler tilknytning om hvordan barn opplever foreldrenes tilgjengelighet for støtte og oppmerksomhet når de utforsker, og beskyttelse og trøst når de er redde eller trenger trøst.

Tilknytningen barn utvikler til sin omsorgsperson, utvikles fra barnet er omtrent seks måneder, men separasjonsangsten kommer sterkest til uttrykk hos barn mellom 12 og 18 måneder - i den alderen de fleste begynner i barnehagen.

Det er først når barnet nærmer seg ett år at det begynner å utvikle tydelige atferdsstrategier for tilknytning.

- Tilknytning forutsetter at barnet har en eller annen form for forventning om omsorgspersonens tilgjengelighet når han eller hun er borte. Det forutsetter en kognitiv modenhet hos barnet, og som regel er den nødvendige kognitive kapasiteten på plass når barnet er omtrent ett år, sier Smith.

Neste side