Informasjon

Barnehage for de aller minste

Temaside om Korona

Ulike erfaringer

Trygge barn har erfart at omsorgspersonen som regel er psykologisk tilgjengelig og trøster, og at hun eller han som regel ivaretar tilknytningsbehovene som oppstår i løpet av en dag.

Utrygge, unnvikende barn har hatt en annen erfaring: Omsorgspersonen er ofte lite sensitiv, og er kanskje nøytral eller litt avvisende overfor barnet. Ambivalente barn har erfaring med en omsorgsperson som er mer uforutsigelig, hun eller han kan trøste, men også avvise. Den voksne blir vanskelig å forholde seg til.

De desorganiserte barna har opplevd en omsorgsperson som ofte skremmer dem, eller som blir skremt av deres tilknytningsbehov.

Et barn med trygg tilknytning, vil reagere når omsorgspersonen forlater det kortvarig. Når personen er tilbake, vil barnet søke nærhet og kontakt, og etter en liten stund gjenoppta sin vanlige aktivitet. Et barn med utrygg tilknytning, vil enten la være å ta kontakt, eller det vil forholde seg til omsorgspersonen på en ambivalent eller konfliktfylt måte.

De trygge barna viser som regel omgjengelighet og samarbeidsevner. De er flinke til å tolerere stress og regulere følelsene sine. Ifølge Smith, viser studier fra mange land at andelen barn som har en trygg tilknytning, er på 60 til 70 prosent.

Det betyr at 30 til 40 prosent har en eller annen form for utrygg eller desorganisert tilknytning. Utrygg tilknytning er en normalvariant som kan være hensiktsmessig nok gitt den omsorgen barnet mottar. Desorganisert tilknytning er derimot atypisk og disponerer for senere vansker.

Forrige side Neste side