Informasjon

Barnehage for de aller minste

Temaside om Korona

Noen mislykkes

Tilknytning er svært viktig i barnets sosiale og emosjonelle utvikling. Et utrygt barn vil ofte være mer sårbart i stressende situasjoner. Det øker sannsynligheten for at barnet kan få problemer senere hvis det opplever mye omsorgsrelatert stress.

Smith sier at det er vanlig å anslå at 10 til 15 prosent av alle barn i løpet av førskolealder i Norge vil ha behov for et hjelpetilbud. Desorganisert tilknytning er en viktig risikofaktor i denne sammenhengen.

- Mange av de utagerende adferdsprobleme vi ser hos større barn har sin rot i tilknytningsproblemene, sier han. Senere emosjonelle problemer, angst og skolefobi kan også ha en sammenheng med tilknytningsvansker.

En nederlandsk metanalyse av barn i førskolealder viste at 15 prosent hadde en desorganisert form for tilknytning. Disse barna kan vokse opp i familier som utad tilsynelatende fungerer bra, men det kan likevel være visse ting som påvirker tilknytningskvaliteten hos barnet.

Årsakene er alltid mange og komplekse, men desorganisert tilknytning kan være relatert til psykiske vansker hos foreldrene, rusmisbruk, store sosiale problemer eller at foreldrene er for umodne til å dra omsorg for barn. Men Smith påpeker at enkelte barn kan være mer engstelige og sårbare enn andre på grunn av medfødte disposisjoner.

Forrige side Neste side