Informasjon

Barnehage for de aller minste

Temaside om Korona

Tilknytning i barnehagen

- For at tilknytningen skal bli trygg, må den voksne være psykologisk til stede og dele gleder med barnet, ta i mot barnet når det trenger trøst og generelt være sensitiv når barnet viser tilknytningsbehov. Dette kan det være krevende å få til i en barnehage med mange barn, sier Smith.

Hvis et barn har en utrygg tilknytning til foreldrene og barnehagemiljøet gir lite anledning til god samhandling (prosesskvalitet), kan dette være en av årsakene til at barnet får problemer senere. Men Smith presiserer at mange barn klarer seg godt i barnehagen og er trygge nok til en slik hverdag.

Han understreker at mange barnehager har bra prosesskvalitet for de minste barna mellom ett og to år, men mener at de som har et godt miljø hjemme, likevel som regel vil ha mindre fordel av å være i barnehagen.

- Det skal mye til for at en barnehage kan ha en bedre prosesskvalitet enn den kvaliteten de minste barna opplever ved å være i et godt fungerende hjemmemiljø. Men barn som har travle foreldre eller vokser opp i disharmoniske og konfliktfylte hjem, kan oppnå en fordel ved å gå i barnehagen, sier han.

Forrige side