Informasjon

Syke barn og barnehage

Spesifikke sykdomsomtaler

Brennkopper

Barna skal behandles og holdes hjemme til hudsårene er under kontroll. I praksis vil det i de fleste tilfeller si at barna kan gå i barnehage etter at brennkoppene er behandlet med antibiotika-salve eller tilsvarende i minst ett døgn

Diaré

Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Rådene avhenger av hva som er årsaken til diaré-plagene. Det vil også variere med barnets alder, om det har kontroll på avføringen eller ikke. Vurderingen er individuell fra barn til barn, snakk eventuelt med legen din om dette. Ved en uskyldig infeksjon "som går" blant barn, kan barna gå i barnehage så snart allmenntilstanden tillater det.

E.coli-infeksjon (EHEC)

Barn som har fått påvist E.coli-infeksjonen (EHEC), som har ført til nyresykdom, kan gå tilbake i barnehagen når barnet er friskt og har tre negative kontrollprøver tatt med 24-timers mellomrom.

Barn som har fått påvist andre typer E.coli-infeksjon, kan gå tilbake til barnehagen 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og oppkast.

Forkjølelse

Det er ingen spesielle restriksjoner for å være i barnehage eller hos dagmamma. Barnet bør være hjemme ved feber eller redusert allmenntilstand.

Femte barnesykdom

Sykdommen kalles også erytema infektiosum. Barna kan gå i barnehage når de er feberfri, selv om de fortsatt har utslett.

Fjerde barnesykdom

Kalles også tredagers feber eller exanthema subitum. Barna kan gå i barnehage når de er feberfri, utslettet forsvinner raskt.

Halskatar

Det er ingen restriksjoner, utover de vanlige forholdsregler, dersom det ikke er streptokokkinfeksjon (se lengre ned).

Hodelus

Barn kan gå i barnhage dagen etter at behandlingen er startet.

Hoste

Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

Hånd-fot-munn sykdom

Barna kan gå i barnehage når allmenntilstanden tillater det, selv om de fortsatt har utslett.

Kikhoste

Vanlig regel er at barna kan gå i barnehage 5 dager etter at behandling med antibiotika er startet.

Kusma

Barnet bør holde seg hjemme så lenger det er synlig hevelse av spyttkjertel. Vanligvis kan barna gå i barnehage ca. 9 dager etter at hevelsen startet.

Lungebetennelse

Allmenntilstand og feber er avgjørende. Når allmenntilstanden er tilfredsstillende og barnet ikke har feber over 38,0° C, kan det gå i barnehage.

Mark eller ormesykdommer

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandlingen er startet.

Meningokokksykdom

Barnet kan vende tilbake barnehage/skole når sykdommen er over. Dette gjelder også søsken eller andre nærkontakter av et barn med meningokokksykdom som har mottatt bærerskapsutrydning med antibiotika.

Meslinger

Dette bør avtales i samråd med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan barna gå i barnehage 4 dager etter at utslettet brøt ut. Sykdommen er blitt svært sjelden etter at vi begynte å vaksinere mot meslinger.

Mollusker

Faren for smitte mellom individer er bagatellmessig, og det er derfor ingen begrensninger for å gå i barnehage eller til dagmamma.

Norovirus-infeksjon

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og/eller diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og/eller oppkast før det kan gå tilbake til i barnehagen.

 

Ringorm

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er startet.

Røde hunder

Dette bør avtales i samråd med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan man gå i barnehage fra minimum 5 dager etter at utslettet brøt ut. Hvis barnet er vaksinert er det lite sannsynlig at utslettsykdommen er røde hunder.

Skabb

Barnet kan gå i barnehage, på skole eller delta i vanlige aktiviteter dagen etter at behandling er startet.

Skarlagensfeber

Barna er smittefri når de har brukt penicillin i minimum ett døgn, og de kan gå i barnehage dersom allmenntilstanden tillater det og temperaturen ikke er over 38 grader.

Streptokokk halsbetennelse

Barna kan gå i barnehage når de har brukt penicillin i minst ett døgn dersom de ikke har feber over 38 grader eller svekket allmenntilstand.

Urinveisinfeksjoner

Smitter ikke fra person til person. Allmenntilstand og eventuelt feber er avgjørende.

Vannkopper

Barna bør holde seg hjemme til alle deler av utslettet er tørket inn, det vil si at alle vannkoppene er omdannet til tørre skorper.

Vorter

Det er ingen begrensninger for barnehage. Vorter smitter i praksis ikke fra person til person.

Ørebetennelse

Sykdommen smitter ikke, derfor er det ingen begrensninger. Feber eller allmenntilstand er avgjørende.

Øyekatar

Øyekatar forårsakes enten av virus eller bakterier. Begge typer infeksjon er vanlig hos barn med forkjølelse. Ved virusinfeksjoner i øyet har det ingen hensikt med behandling. Ved bakterieinfeksjon kan behandling muligens forkorte forløpet noe. En eventuell smittefare er opphørt dagen etter at behandling ble startet, selv om det fortsatt er verk i øyekroken. Ved virusinfeksjon i øyet kan barna gå i barnehage uten at det brukes medisiner.

Kilder

Referanser

  1. Smittevern i barnehage og skole. Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Informasjon til foreldre og barnehagepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 18.03.2019. www.fhi.no
Forrige side