Intervju

Barnesykdommer: - Det viktige er at barna er friske imellom

Hvor ofte er det vanlig at små barn blir syke? Hvor lenge varer en vanlig forkjølelse? Kan du forebygge barnesykdommer, og hva slags tegn bør du være særlig oppmerksom på? Dette er bare noen av spørsmålene vi har stilt Øystein Riise, som er overlege ved avdeling for Vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet.

Temaside om Korona

Fram til min eldste datter var to år, trodde jeg at både hun og jeg hadde spesielt godt immunforsvar. Så begynte hun i barnehagen. De neste årene opplevde vi det samme som andre småbarnsforeldre stort sett gjør - en tilsynelatende endeløs serie med forkjølelser, utslettsykdommer, omgangssyke, ørebetennelser og vannkopper.

Det er vondt å se barnet sitt sykt. Noen ganger blir man også usikker - er dette noe som går over av seg selv, eller er det noe mer alvorlig? Og hvor ofte er det vanlig at småbarn er syke? Vi tok kontakt med Øystein Riise, som er overlege ved avdeling for Vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet, for å lære mer om de vanlige barnesykdommene.

De yngste barna blir oftest syke

- Det som hyppigst rammer barn er luftveisinfeksjoner. Små barn får gjerne fire til åtte luftveisinfeksjoner i året, men det er stor variasjon. Det er vanlig at sykdommen kan stå på i en uke eller mer. Derfor er det normalt å oppleve at barn er mye syke. Barn som blir skjermet fra smitte er mindre syke. Barn som har eldre søsken, eller som går i barnehage, smittes oftere, sier Riise.

Det er de yngste barna som oftest blir syke.

- Sykdomshyppigheten øker i løpet av det første leveåret. Barn som er to til tre år gamle, blir ganske hyppig rammet av infeksjoner. De minste barna har et umodent immunforsvar. De har ikke vært i kontakt med så mange virus og bakterier. Vi vet at små barn kan ha mange infeksjoner uten at eldre søsken eller andre familiemedlemmer blir syke. Det er fordi de er mer sårbare, sier Riise.

Les også vår pasientinformasjon om feber

Neste side