Nyhetsartikkel

Barnet har smerter - men ingen vet hvorfor

Det er ikke alltid det finnes en medisinsk forklaring på hvorfor et barn har vondt. Langvarige medisinske uavklarte tilstander, eller psykosomatiske plager, rammer ofte pliktoppfyllende og samvittighetsfulle barn.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fysiske plager uten kjent årsak kan føre til at barn og unge blir gjengangere i helsevesenet i måneder og gjerne år.

Vi har alle opplevd forbigående hodesmerter eller magesmerter uten at det er noen åpenbar årsak til plagene. For noen kan smertene vare ved:

- Her er det snakk om langvarige plager blant barn som har vært til mange ulike medisinske undersøkelser. Disse barna blir gående med plagene alt for lenge, og sendes fra spesialist til spesialist. Men så finner man ingen årsak til smertene, sier Solveig Gjems, psykologspesialist og ledende psykolog ved Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Kvinne– og barneklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Gjems jobber også ved Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

Mage- og hodesmerter

Hun forteller at plagene barna og ungdommene kommer med, er hodepine, magesmerter, eller smerter andre steder i kroppen, utmattelse eller en kombinasjon av disse. Det kan også være symptomer som minner om nevrologiske tilstander, der barnet mister følelsen i armer eller bein – uten at det finnes en nevrologisk årsak bak plagene.

- Dette er veldig komplekst. Plagene kan også ha startet med en infeksjon eller en skade, der smertene vedvarer etter at infeksjonen eller skaden har gått over, forklarer Gjems.

Et fellestrekk blant disse barna er altså at de har vært igjennom en rekke medisinske undersøkelser, som ikke har ført til oppklaring av symptomene. Foreldre kan også ha sterke ønsker om å finne fysiske forklaringer på plagene. Men ifølge Gjems er barnets livssituasjon, og hvordan den kan føre til symptomer, sjelden et tema.

På seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved Rikshospitalet, møter Gjems og hennes kolleger årlig omtrent 40 barn og unge som innlegges for tverrfaglig utredning på bakgrunn av et uavklart symptombilde. Det tverrfaglige temaet består av flere fagpersoner: nevrolog, psykolog, spesialpedagog, psykiater og fysioterapeut. Målet er å se sammenhenger og få et helhetlig bilde av situasjonen.

- Vi jobber ut fra en biopsykososial forståelse av plagene, vi må se på plagene i en større sammenheng, og se på stressfaktorene som kan påvirke kroppen. Hvis barna og foreldrene opplever at det fysiske blir tatt på alvor, kan de ofte godta at stress forsterker de kroppslige plagene, sier Gjems.

Hun forteller at tidlig ungdomsalder er en kritisk periode for utvikling av kroniske og tilbakevendende smerter og andre somatiske symptomer.

Neste side