Nyhetsartikkel

Barns aktivitetsnivå avtar tidligere enn man har antatt

Fra før av er det kjent av det fysiske aktivitetsnivået går ned ved starten av ungdomsårene. Nå har forskere funnet at aktivitetsnivået avtar allerede i åtte-års alderen.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i januar 20191.

Tidligere har man trodd at det fysiske aktivitetsnivået går ned ved starten av ungdomsårene. Man tror også at lavt fysisk aktivitetsnivå i barneårene kan være årsaken til økt inaktivitet blant voksne. 

Les også: Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet

Europeisk studie

I innledningen til studien skriver forfatterne at det finnes få langsiktige studier om fysisk aktivitetsnivå i barne- og ungdomsårene. I den aktuelle studien undersøkte forskerne tid brukt til fysisk aktivitet og stillesitting hos barn, for å forstå omfanget av endring i fysisk aktivitetsnivå, og eventuelle faktorer som kunne påvirke dette.

Deltagerne var 600 barn fra the Childhood Obesity Project, som er en europeisk studie med deltagere fra Tyskland, Italia, Belgia, Polen og Spania. Barna var i aldersgruppene seks år, åtte år og elleve år, da de fikk målt aktivitetsnivået sitt med aktivitetsmåler.

Les også: Du er forbildet!

Total reduksjon: 75 minutter per dag

Forskerne fant en betydelig reduksjon av fysisk aktivitetsnivå, med en total reduksjon på 75,3 minutter per dag fra seks års-alder til 11-års alder. Lett fysisk aktivitet var redusert med 44,6 minutter per dag, mens moderat til energisk aktivitet var redusert med 30.7 minutter per dag. I samme periode økte tiden med stillesitting med mer enn 107 minutter per dag.

Gutter hadde et brattere fall i fysisk aktivitetsnivå enn jenter. Høyere andel fett, og høyere KMI var forbundet med lavere totalt aktivitetsnivå, og mer stillesittende atferd.

Les også: Barn er i dårligere form enn foreldregenerasjonen

Viktig periode

Forfatterne konkluderer med at det fysiske aktivitetsnivået ble redusert, og den stillesittende aktiviteten økt, tidligere enn antatt. Andelen moderat til energisk aktivitet var relativt stabil fram til åtte-års alderen, men viste en klar reduksjon ved 11-års alderen. Dette viser at denne perioden er viktig dersom man ønsker å gripe inn og gjøre noe med utviklingen.

Økt inaktivitet er forbundet med en rekke sykdommer. Ettersom aktivitetsnivået avtar i perioden mellom barndom og voksen alder, er denne overgangen viktig for mange tiltak som gjøres med mål om å øke det fysiske aktivitetsnivået.

Inaktivitet

Inaktivitet regnes som en av framtidens store helseutfordringer. De negative konsekvensene er mange - både fysisk, psykisk og sosialt. Den fysiske aktiviteten vi legger ned i trening på fritiden ser ikke ut til å kompensere for den store reduksjonen av hverdagsaktivitet, og økningen av stillesittende aktiviteter. Dette viser også de norske HUNT-studiene - vi trener mer enn før, men likevel blir vi feitere.

Her kan du lese mer om inaktivitet.

Kilder

Referanser

  1. Schwarzfischer P, Gruszfeld D, Stolarczyk A, Ferre N, Escribano J, Rousseaux D, Moretti M, Mariani B, Verduci E, Koletzko B, Grote V. Physical Activity and Sedentary Behavior From 6 to 11 Years. Pediatrics 2019. pediatrics.aappublications.org