Enkel

Barn er gitt visse særrettigheter i helsevesenet. Les mer om dette i Helsedirektoratets dokument om emnet. Dokumentet finner du her.

Lenker

  • Helsetilsynets hjemmesider
  • Pasientrettighetsloven Kap. 6 §§ 6-1-6-4
  • Pasientrettighetsloven § 7-1
  • Pasientrettighetsloven § 7-2
  • Forskrift av 01.12. 2000 nr. 1217 om barns opphold i helseinstitusjon