Nyhetsartikkel

Barns seksualitet

Viktig at barn får kle av seg sammen

I 3-4 års alderen blir barn ofte opptatt av at de har ulike kjønnsorgan, og av hvordan tissen til kameraten eller venninnen ser ut. At barn på samme alder kler av seg sammen og leker doktorleker er helt naturlig. For barna er dette en uskyldig, men kanskje viktig lek.

- Barn som er veldig isolert, kan bli usikre på sin seksualitet. Det er viktig at barn får leke sammen, ha hemmeligheter sammen, leke doktor sammen, og kle av seg sammen, sier Langfeldt.

Barn har også behov for at privatlivet deres blir respektert.

- Når barnet når skolealder, er det viktig å vise respekt for barnets privatliv. Dersom du mistenker at barnet leker nakent, leker doktorleker eller seksual-leker, skal du ikke komme brasende inn på rommet. Det er et problem at barn lett utvikler skam rundt seksualitet. Barn som er homofile, sier for eksempel veldig lite om det, sier Langfeldt.

For å forebygge at en slik skam skal oppstå, kan det hjelpe dersom foreldrene er åpne, snakker om seksualitet, og at de viser barna at dette er tema det er naturlig å snakke om.

- Kanskje kan man snakke om homofili når barnet hører på, slik at barnet hører at det er ok å snakke om. Barn finner veldig tidlig ut at de er homofile, derfor er det fint om det blir møtt på en fornuftig måte, sier Langfeldt.

Forrige side Neste side