Nyhetsartikkel

Barns seksualitet

Fundamentet for en åpen dialog

-Når vi forholder oss til barnets nakenhet, kjønnsorganer og at de tar på seg selv, så er det viktig at vi speiler barnet på en positiv måte. Det er viktig at vi er psykologisk tilstede for barnet i alle situasjonene, sier Langfeldt.

Mange synes kanskje det er vanskelig eller flaut å snakke med barnet om seksualitet, men forsøk å skyv denne følelsen til side. Hvordan du snakker med barnet om seksualitet - eller andre vanskelige tema, kan være med på å skape fundamentet for en åpen dialog også i fremtiden. For hvis ikke du skal snakke med barnet om seksualitet, hvem er det da som blir barnets kunnskapskilde? I tillegg til at du snakker med barnet om seksualitet, kan det være nyttig å kjøpe en bok for barn om kropp og seksualitet, eller kanskje hjelper det å ikke gjemme alt av litteratur man selv har om temaet.

- Da jeg skrev bøkene "Barns seksualitet" og "Sexologi", vet jeg at noen foreldre som kjøpte dem gjemte bøkene fordi de var redde for at barna skulle finne dem. Andre lot boken ligge fremme, slik at barnet kunne sniktitte i den hvis de ønsket det, sier Langfeldt.

Les også vårt intervju med Øyvind Kvello om selvtillit og selvbilde: Begrunnet ros og opplevelser av å mestre gir et positivt selvbilde. For mye kritikk og mangel på varme, eller masse ubegrunnet ros, gir et ubalansert selvbilde. - Det er vanskelig å skape et individ. Det å bli menneske er en konstruksjon der byggherren bare har en viss kontroll, sier Øyvind Kvello, som er førsteamanuensis i psykologi.

Forrige side