Informasjon

Milepæler i barns utvikling

De fleste barn tilegner seg mentale og fysiske ferdigheter i samme rekkefølge.

Ingen barn vil lære seg å gå før det har lært å stå. Men tidspunktet for når man behersker disse ferdighetene, varierer enormt. Aldersangivelsene for når barnet behersker de angitte milepælene nedenfor, må derfor tas med en stor klype salt.

6 uker

Barnet smiler

9-10 uker

Ruller over fra siden til å ligge på ryggen

3-4 måneder

Løfter hodet og skuldrene når det ligger på magen

6 måneder

Sitter med støtte

9 måneder

Kan sette seg opp

9-10 måneder

Sier enkle tostavelsesord som "mamma" og "pappa"

12 måneder

Forstår enkle kommandoer

12 måneder

Kan stå uten støtte for et sekund eller to

18 måneder

Forsøker å spise med skje

18 måneder

Går uten hjelp

18 måneder

Kan bygge et tårn med 3 blokker

2 år

Kan ha kontroll over urin og avføring

3 år

Snakker i enkle setninger

3 år

Kler av og på seg med litt hjelp

5 år

Kan tegne en figur med hode, kropp, armer og bein