Nyhetsartikkel

Beskytt de minste mot trappe-uhell

Til tross for at stadig færre barn blir skadet etter fall i trapp, er dette fortsatt en vanlig årsak til skade hos små barn. De alvorligste skadene oppstår ofte i forbindelse med at de blir båret i trappen, og at den som bærer dem faller oppå barnet.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I USA kommer det hvert sjette minutt barn inn på et akuttmottak med en skade de har fått i forbindelse med uhell i en trapp. De fleste av skadene er mindre bløtvevsskader. Skadene rammer oftest hode og nakke.

Selv om antallet skader etter uhell i trapp har blitt færre i løpet av de senere årene, er det fortsatt en viktig årsak til skader hos små barn. Hos barn i ett-års alderen er uhell i trappen den vanligste årsaken til skader hos barn. Det er derfor behov for flere forebyggende tiltak, inkludert mer informasjon til foreldre, og bedre trappedesign, for å redusere slike skader.

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Tidsskriftet Pediatrics i mars 20121.

Alvorligere fall når barna blir båret

25 prosent av skadene som oppsto hos barn under ett år, oppsto i forbindelse med at de ble båret i trappen. Disse skadene var ofte mer alvorlige - det var tre ganger så høy risiko for at disse barna ble innlagt, som at barn som ble skadet på annen måte, skulle bli innlagt.

I perioden studien pågikk, var det flere typer skader det ble mindre av. Det ble blant annet færre uhell der barn hadde gått ut i trappen med gåvogn. I samme periode økte antallet skader som oppsto i forbindelse med at de hadde blitt båret i trappen. Totalt oppsto 53 147 skader i forbindelse med at den som bar barnet, hadde mistet balansen i trappen. Disse fallene gir ofte alvorligere skader, fordi barnet kan få den voksne oppå seg.

Råd for å forebygge fall og skader i trapp

For å forebygge fall og uhell i trappen bør du:

 • Plassere barnet på en trygg plass (for eksempel i en lekegrind), fremfor å bære det opp og ned trappen, når dette ikke er nødvendig.
 • Sørge for å holde trappen ryddig, og fri for ting man kan snuble i eller tråkke på.
 • Ikke bære andre ting samtidig som du bærer barnet. Bærer du flere ting, er det lettere å miste balansen.
 • Ikke kjøre barnet ned en trapp i barnevogn. Selv om barnet er fastspent i seler, er ikke dette nok til å hindre skade.
 • Ikke la barnet bruke gåvogn. I tillegg til at det øker risikoen for denne type skade, forsinker slik bruk også normal motorisk og mental utvikling.
 • Aldri la barnet leke i, eller like ved, trappen.
 • Aldri la barnet rutsje ned trappen på leker eller andre gjenstander.
 • Ikke la barnet hoppe ned/i trappa.
 • Sørge for en trappegrind av god kvalitet.
 • Trappegrind er viktig for å forebygge ulykker, men ikke stol blindt på dem. Det kan være andre familiemedlemmer som glemmer å lukke grinda, eller barnet kan finne en måte å komme seg over grinda på.

Flere skader enn oppgitt

Mange trapper burde vært utformet på tryggere måter - som for eksempel ved å øke lengden på trappetrinnene. En vanlig årsak til fall i trapp er at du trår feil.

En annen vanlig, og farlig feil ved mange trapper, er feil høyde på det øverste trinnet.

Ettersom studien bare har brukt registrerte skader på akuttmottak som kildemateriale, er det nok langt flere små barn som skader seg i trappen enn de tallene som er gjengitt i denne studien. Mange barn får behandlet skader andre steder enn på et akuttmottak - for eksempel på et legekontor, hos helsesøster, eller de får mindre skader som behandles hjemme.

3/4 fikk skader i hode og nakke

Studien er en retrospektiv analyse som ble utført med data fra et nasjonalt skaderegister i perioden 1999-2008. I denne perioden ble 931 886 barn behandlet for skader som oppsto i forbindelse med uhell i trapp. I perioden studien varte gikk andelen slike skader ned fra 53.0 til 42.4 per 10 000 innbygger.

Ifølge forfatterne finnes det mange studier som tar for seg fallulykker hos eldre, men ikke så mange som har sett nærmere på fallulykker hos barn.

76 prosent av de skadde barna hadde skader i hode og nakke. 2.7 prosent av barna ble innlagt på sykehus på grunn av skadene.

Kilder

Referanser

 1. AE Zielinski, LM Rochette, GA Smith. Stair-related injuries to young children treated in US emergency departments, 1999 -2008. Pediatrics 2012; Forhåndspublisert på nett, mars 2012: 2011-2314. pediatrics.aappublications.org