Nyhetsartikkel

Beskytt de minste mot trappeuhell

Fall i trapp er fortsatt en vanlig årsak til skade hos små barn. De alvorligste skadene oppstår ofte i forbindelse med at de blir båret i trappen, og at den som bærer dem, faller oppå barnet.

I USA kommer det hvert sjette minutt barn inn på et akuttmottak med en skade de har fått i forbindelse med uhell i en trapp. De fleste av skadene er mindre bløtvevsskader. Skadene rammer oftest hode og nakke.

Selv om antallet skader etter uhell i trapp har blitt færre i løpet av de senere årene, er det fortsatt en viktig årsak til skader hos små barn. Hos barn i ett-års alderen er uhell i trappen den vanligste årsaken til skader hos barn. Det er derfor behov for flere forebyggende tiltak, inkludert mer informasjon til foreldre, og bedre trappedesign, for å redusere slike skader.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Tidsskriftet Pediatrics i mars 20121.

Alvorligere fall når barna blir båret

25 prosent av skadene som oppsto hos barn under ett år, oppsto i forbindelse med at de ble båret i trappen. Disse skadene var ofte mer alvorlige - det var tre ganger så høy risiko for at disse barna ble innlagt, som at barn som ble skadet på annen måte, skulle bli innlagt.

I perioden studien pågikk, var det flere typer skader det ble mindre av. Det ble blant annet færre uhell der barn hadde gått ut i trappen med gåvogn. I samme periode økte antallet skader som oppsto i forbindelse med at de hadde blitt båret i trappen. Totalt oppsto 53 147 skader i forbindelse med at den som bar barnet, hadde mistet balansen i trappen. Disse fallene gir ofte alvorligere skader, fordi barnet kan få den voksne oppå seg.

En annen studie, denne ble publisert i Archives of Disease in Childhood i 20152, har sett på hva som kan forebygge risiko for at småbarn skal falle i trapp. Her inngår blant annet at trappen bør være i god stand, med et eventuelt hvileplan, trappegrind og teppe i trappen. 

Fall er den ledende årsak til skader som trenger medisinsk tilsyn hos førskolebarn. Av fallskader utgjør fall i trapp 12 prosent av innleggelser på sykehus og 18 prosent av besøk på akuttmottak.

Neste side