Nyhetsartikkel

Bruk mobil med forsiktighet

Hva gjør mobilbruk med hjernen vår?

En svensk studie viser at mobiltelefoner og andre trådløse telefoner har en biologisk effekt på hjernen. Men om dette innebærer noen helserisiko, er det for tidlig å si noe om.

Forsker Fredrik Söderqvist ved Örebro universitet anbefaler likevel en mer forsiktig bruk av trådløse telefoner. Særlig mener han dette gjelder for barn og ungdom, som kan være mer følsomme enn voksne overfor stråling fra trådløse telefoner.

Söderqvist har nylig avsluttet sin doktorgrad om temaet.

Effekt på hjernen

I sin forskning har han undersøkt bruken av trådløse telefoner blant barn og ungdom, men også kartlagt ungdommenes egne opplevelser av helseproblemer knyttet til telefonbruken. Han har i tillegg gått et skritt videre og gjennom blodprøver på voksne undersøkt to såkalte biomarkører for å se om mobilbruken har noen biologisk effekt på hjernen.

En av disse studiene fokuserte på et protein som finnes i den såkalte blod-cerebrospinalvæske-barrieren, som er en del av hjernens beskyttelse mot ytre påvirkning.

Undersøkelsen viste at det er en sammenheng mellom bruken av trådløs telefon og økt innhold av proteinet transthyretin i blodet.

Fredrik Söderqvist understreker at denne økningen i seg selv ikke behøver å være en grunn til bekymring, men at dette tyder på at hjernen blir påvirket. Dermed kan det finnes andre og ennå ukjente effekter som kan ha betydning for helsen

Følg anbefalingene

I en nyhetsmelding fra universitetet sier han at folk bør følge myndighetenes anbefaling om å vise forsiktighet når de bruke trådløs telefon.

Statens strålevern i Norge gir følgende råd for å redusere eksponering av elektromagnetiske felt fra mobiltelefonen:

  • Bruk håndfriutstyr
  • Hold mobiltelefonen vekk fra kroppen under samtale
  • Sørg for å ha god dekning
  • Bruk sms

Undersøkelsen til Söderkvist viser også at folk som bruker telefonen selv, opplever helseproblemer der trådløse telefoner kan være årsaken.

Barn og unge som bruker mobiltelefon, rapporterte om flere helseplager enn de som ikke bruker trådløst. Koblingen til mobiltelefonen var sterkest når det gjelder hodepine, astma og konsentrasjonsproblemer.

Forskeren understreker at man ikke ut fra dette kan trekke slutninger om at mobilen er helseskadelig, men at det er en god grunn til å undersøke dette nærmere.

«Alle» har mobil

I Norge1 får stadig flere barn mobiltelefon. Undersøkelser utført av Telenor viser at nesten 90 prosent av barn i 10-11-årsalderen nå har mobiltelefon.

Det norske Strålevernet baserer sine risikovurderinger på det som finnes av forskningsresultater på området - sammen med internasjonale anbefalinger. De skriver at det per i dag er uklart hvorvidt barns anatomi og fysiologi - og det at hjernen er under utvikling - gjør dem mer utsatt for mulige helseskader fra mobiltelefonbruk enn voksne. De anbefaler derfor å bruke mobilen med forsiktighet.

Undersøkelser fra Sverige viser at under en prosent av barn og ungdom bruker hodetelefoner når de snakker i mobiltelefonen. Fordi barn har et langt liv foran seg og vil bruke mobiltelefon i mange år, anbefaler Strålevernet at man har et bevisst forhold til bruken.

Kilder

Referanser

  1. Örebro universitet: www.oru.se
  2. Statens strålevern: www.nrpa.no