Informasjon

Spiller bort livet

At man kan ødelegge liv og helse ved å spille seg fra hus og hjem, er ikke noe nytt. Men dagens unge opplever i stadig høyere grad samme type avhengighet til internett og internettbaserte dataspill. Noe som i verste fall fører til at de gir opp jobb, skole og alt sosialt liv.

Selv om vi forbinder internettavhengighet først og fremst med dataspill og unge gutter, er det ikke bare dem som er i faresonen. Mennesker i alle aldre kan rammes, voksne blir f.eks. oftere hektet på diskusjonsgrupper på nettet.

Glemmer tid og sted

Å spille dataspill på nettet eller å diskutere med andre, er ikke i seg selv noe problem. Det kan være både utviklende og kontaktskapende. Problemet med avhengigheten er at enkelte gir opp alt sosialt liv, slutter å jobbe, går ikke på skolen, glemmer å spise, og forsaker venner og familie til fordel for spillet. Isolasjon, sosial angst, depresjon, generell nervøsitet og panikk er noen av følgene.

Ifølge IT-avisen har flere rekrutter i det finske forsvaret blitt dimmitert nettopp på grunn av nettavhengighet. Dimitteringen begrunnes med at forsvaret mener det å komme ut i virkeligheten blir et for stort sjokk for dem som har isolert seg på spillerommet i årevis.

I flere andre land er det opprettet egne behandlingssteder for dem som har blitt avhengige av internett.

47 prosent anser seg som avhengige

Tilbudene man ofte blir avhengig av, er diskusjonsgrupper/chatterom og internettbaserte spill. Dette er spill hvor man kobler seg opp mot egne "rom" på nettet og spiller mot andre spillere i hele verden på samme tid. I 2018 var FIFA, Minecraft, Overwatch, GTA og Call of Duty de mest populære spillene.

Et av de spillene som har vært mest omtalt i media, er online-spillet Everquest. I følge en undersøkelse gjort av den amerikanske psykologistudenten Nicholas Yee, oppgir 47 prosent av 1600 brukere av Everquest og spillet Ultima Online, at de anser seg selv som avhengige. Mot slutten av 2004 var nærmere 450.000 brukere fra hele verden logget på dette spillet. Nye online-spill kommer stadig på markedet, og Everquest er ikke lenger det spillet som er mest benyttet.

Tok selvmord

Et av de mest ekstreme og mye omtalte tilfellene, handler om en 21 år gammel amerikaner som tok selvmord foran Everquest. Moren spekulerte i om det var noe som hendte i spillet som førte til hendelsen, eller om det var andre årsaker. Uansett hadde spillet allerede tatt to år av livet hans. Han hadde i tur og orden sluttet i jobben, gitt opp leiligheten og flyttet hjem til gutterommet, og sluttet med alle sosiale aktiviteter. Alt dette for å bruke all sin tid foran skjermen og spillet.

Varselssignalene

Varselssignalene som bør tas alvorlig, er følgende:

  • Du mister kontrollen, tidsbegrep og klarer ikke å slutte.
  • Får abstinenser, blir sint, rastløs og frustrert når du ikke spiller.
  • Du klarer ikke å overholde regler om å slå av spillet/Pc-en til gitte tidspunkt, klarer ikke å rive deg løs for å spise middag med familien.
  • Du isolerer deg og slutter med alle andre aktiviteter og omgåes ikke lenger venner utenfor nettverdenen.
  • Fornekter at det er noe problem.

Kast spillene

I Norge finnes det foreløpig ikke noe behandlingsopplegg for dem som er blitt nettavhengige. Men i følge Dr. Orzack ved Computer Addiction Services i Massachusettes er kognitiv behandling mest effektiv for å kurere avhengigheten. Den avhengige lærer slik å erkjenne problemet, løse det og lærer metoder for å hindre tilbakefall.

Det du selv eller din familie kan gjøre, er å begrense tiden foran Pc-en. Dersom du ikke klarer dette, bør du kaste eller gi bort spillene, evt. fjerne nettilgangen hjemme. Samtidig kan det være nyttig å finne andre aktiviteter som du bestemmer deg for å delta på. For eksempel idrett, å treffe venner ute, gå på kino eller lignende.

En av fem norske ungdommer i faresonen

I følge en studie gjennomført av psykolog og doktorgradsstipendiat Agneta Johansson og professor Gunnar Götestam, er en av fem norske ungdommer allerede nettavhengige eller i fare for å bli det.

Å bruke tid på å spille dataspill eller å surfe på nettet er ikke i seg selv farlig. Det kan som nevnt være både hyggelig, utviklende og avslappende. Problemet er, som med så mye annet, når det blir for mye av det.

I et samfunn hvor multimedia blir en stadig viktigere del av hverdagen, bør man være oppmerksomme på hvor mye tid man bruker på nettet eller med nettbaserte spill, slik at det ikke til blir en altomfattende interesse som sluker hele livet.

Interesseorganisasjoner/ hjelpelinjer

Spilleavhengighet-Norge - for pårørende og spilleavhengige

Hjelpelinje for spilleavhengige (gratis 800 800 40)