Informasjon

Dysleksi

Hva er dysleksi?

Dysleksi, ordblindhet eller lese- og skrivevansker er begrep som brukes om hverandre. Tilstanden innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter, til meningsfylt språk, og motsatt omforme muntlig språk til skrift. Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn. En lærevanske er et fenomen som forårsaker et sprik mellom barnets evner og dets prestasjoner.

Hos de fleste med dysleksi er ferdighetene innenfor problemløsning, oppfatning og tenkning på samme nivå som i allmennbefolkningen. Men leseferdighetene ved dysleksi er til tross for dette under forventet nivå. Andre typer lærevansker omfatter problemer med å holde på oppmerksomhet, mangel på evne til å forfatte skriftlige fremstillinger eller mangel på matematisk forståelse ut over det forventede.

Dysleksi synes å skyldes problemer i hjernens språksenter, og arvelige faktorer spiller inn. Behandling innebærer flere samtidige tiltak. Moralsk støtte, særlig fra foreldrene, er viktig da det er lett for at disse barna føler seg mindreverdige.

Neste side