Informasjon

Dysleksi

Støtteforeninger og ytterligere hjelp

Spesialpedagoger eller personer med særlig erfaring med dysleksi kan ofte bidra med verdifull tilleggskunnskap og erfaring. Det samme gjelder støttegrupper, hvor man kan få kontakt med andre med samme problem. Kjennskap til strategier som andre mennesker med dysleksi har hatt nytte av, kan også være til betydelig hjelp!

Det finnes en egen pasientforening for alle med lese- og skrivevansker: Dysleksi Norge

Telefonnummeret er 22 47 44 50. Det er også opprettet et annet beslektet forbund med navn "Foreldreforening for barn med språkvansker". De har telefon: 22428644. Her kan det være hjelp å få for foreldre og andre interesserte. 

Forrige side