Informasjon

Dysleksi

Arv og dysleksi

Det er nok en arvelig komponent ved lese- og skrivevansker, men arv alene avgjør ikke hvor godt en en person med dyslekst fungerer i hverdagen. Personer med dysleksi som har hatt god støtte hjemmefra og gode pedagogiske opplegg i skolen, greier seg ofte godt. Ved dårlig tilrettelegging er det derimot en fare for at selvbildet til en person med dysleksi rammes. Dermed risikerer barnet å komme inn i en vond sirkel hvor læringsmessige "nederlag" påvirker motivasjonen og læreevnen, og ukonsentrerte elever kan få lærevegring. Dette vil gi et enda dårligere selvbilde, og det er ikke uvanlig at slike barn får psykiske problemer.

Forrige side Neste side